Na kolorowym zdjęciu siedząca przy biurku prof. dr hab. n. med. Anetta Undas

Pierwsze posiedzenie Zespołu ds. wspierania realizacji Rządowego Planu Rozwoju Sektora Biomedycznego na lata 2022-2031 z udziałem prof. dr hab. n. med. Anetty Undas

W dniu 16.06.2023 r. w siedzibie Agencji Badań Medycznych odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. wspierania realizacji Rządowego Planu Rozwoju Sektora Biomedycznego na lata 2022-2031 z udziałem prof. dr hab. n. med. Anetty Undas, członka tego Zespołu.

prof. Undas

prof. dr hab. n. med. Anetta Undas

Celem Zespołu jest wyznaczenie strategicznych celów rozwoju sektora biomedycznego, zwłaszcza w zakresie medycyny spersonalizowanej, leków biologicznych i biopodobnych oraz nowych narzędzi diagnostycznych, a także medycyny translacyjnej w Polsce, a ponadto identyfikacja barier prawnych utrudniających realizację badań klinicznych oraz współpracę z przemysłem. Zespół ma także opracować zasady koordynacji informacji w zakresie prowadzonych badań zewnętrznych i źródeł finansowania tego sektora w ramach Unii Europejskiej i poza nią. Kolejne posiedzenie zespołu zaplanowano na wrzesień 2023 r.

W Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II prof. dr hab. n. med. Anetta Undas pełni funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Nauki, Badań i Innowacji. Kieruje Poradnią Zaburzeń Krzepnięcia, a od 2011 r. również Ośrodkiem Nowoczesnej Diagnostyki Laboratoryjnej. Ponadto jest Przewodniczącą Rady Naukowej naszego Szpitala.