Trzy lampy do dezynfekcji

Nasz Szpital podpisał umowę na realizację zadania ze środków pozyskanych z dotacji udzielonej przez Wojewodę Małopolskiego

W dniu 13 grudnia 2023 roku Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II podpisał umowę na realizację zadania ze środków pozyskanych z dotacji udzielonej przez Wojewodę Małopolskiego, dotacja celowa pn.: „Zakup i dostawa systemu do dezynfekcji światłem U-VC na potrzeby Oddziału Klinicznego Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II”.

W ramach zadania zakupione zostało specjalistyczne urządzenie przeznaczone do szybkich i efektywnych cykli dekontaminacji UV-C.

Szpital otrzymał dofinansowanie w wysokości 221 400,00 zł.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 276 750,00 zł.