Dr Jacek Piątek odbierający nagrodę i zdjęcie medalu

Odznaka „Honoris Gratia” dla dr hab. n. med. Jacka Piątka

W dniu 7 grudnia 2023 roku w Centrum Kongresowym ICE Kraków, podczas wydarzenia organizowanego przez Urząd Miasta Krakowa w ramach Gminnego Programu Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych PASIOS, Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski nadał odznakę Honoris Gratia dr hab. n. med. Jackowi Piątkowi, w uznaniu zasług dla Krakowa i jego mieszkańców.

Na zdjęciach dr hab. n. med. Jacek Piątek, fot. rat. med. Michał Kaleta

Dr hab. n. med. Jacek Piątek jest zastępcą Ordynatora Oddziału Klinicznego Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii, specjalistą kardiochirurgii i transplantologii klinicznej. Od wielu lat wykazuję istotną inicjatywę w diagnostyce i leczeniu operacyjnym pacjentów z chorobami serca. Ponadto, od 2 lat pełni funkcję kierownika Zespołu Transplantacji Płuc będąc współorganizatorem Programu Transplantacji Płuc w naszym Szpitalu. Wraz z całym Zespołem Przeszczepowym przeprowadził w tym roku już 2 operacje transplantacji płuc u pacjentów naszego Szpitala.

Otrzymane odznaczenie dr hab. n. med. Jacka Piątka, fot. rat. med. Michał Kaleta

Jesteśmy dumni z takiego wyróżnienia naszego pracownika i serdecznie gratulujemy, życząc dalszych sukcesów zawodowych!