Rozrusznik serca widoczny na prześwietleniu

Telemonitoring kardiologicznych urządzeń wszczepialnych w naszym Szpitalu

W Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła telemonitoring kardiologicznych urządzeń wszczepialnych jest prowadzony od 8 lat. Proste w obsłudze urządzenie pacjent otrzymuje wraz z wszczepieniem defibrylatora-kardiowertera.

Zapraszany do zapoznania się z materiałem „Telemonitoring – większe bezpieczeństwo pacjenta”:

https://krakow.tvp.pl/68601127/telemonitoring-wieksze-bezpieczenstwo-pacjenta

Rozrusznik serca (stymulator serca, kardiostymulator) jest to małe urządzenie elektryczne, które jest wszczepiane pod skórę pacjenta w okolicy klatki piersiowej. Wskazaniem do wszczepienia rozrusznika są zaburzenia rytmu serca np. migotania przedsionków. Stymulacja elektryczna ma na celu pobudzenie rytmu serca.

Impulsy elektryczne wytwarzane przez elektrostymulator mają za zadanie pobudzać serce do prawidłowej pracy – wspomagając lub zastępując naturalną aktywność elektryczną serca, która nie działa w sposób prawidłowy.

W naszym Szpitalu na Oddziale Klinicznym Elektrokardiologii w ciągu roku wszczepianych i implantowanych jest około 1500 stymulatorów serca (kardiowerterów-defibrylatorów), a także urządzeń do terapii resynchronizującej serca.

„Dużą satysfakcją jest zobaczyć w zapisie urządzenia, że pomocą szoku elektrycznego pacjent, u którego dochodziło do migotania komór został uratowany” – mówi dr n. med. Jakub Machejek.

„Pacjenci z urządzeniami elektrostymulującymi muszą pozostawać pod stałą kontrolą kardiologa i elektrofizjologa w celu oceny działania urządzenia, ale wizyty osobiste w gabinetach lekarskich można ograniczyć dzięki specjalistycznym transmiterom, które są połączone z implantowanym rozrusznikiem i przesyłają zebrane parametry do szpitala, czy urządzenie działa prawidłowo bądź wykryć np. zdarzenia arytmiczne” – dodaje dr n. med. Anna Rydlewska.

Dzięki takiej możliwości wzrasta bezpieczeństwo pacjenta i można szybko wykryć nieprawidłowości.