Projekty Inwestycyjne

Projekty inwestycyjne dotyczące budowy, rozbudowy oraz zakupu sprzętów, współfinansowane ze środków krajowych i zagranicznych umożliwiają ciągły rozwój Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II. Dzięki wsparciu finansowemu możliwe jest leczenie pacjentów na najwyższym poziomie z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu. Zakres oddziaływania takich inwestycji ma istotne znaczenie zarówno dla społeczeństwa, jak i dla gospodarki naszego regionu czy całego kraju. Właściwe wnioskowanie, a następnie realizacja projektów jest przedsięwzięciem wysoce skomplikowanym, wymagającym posiadania wiedzy eksperckiej, a także znajomości szeregu regulacji. W tym celu w naszym Szpitalu została powołana Sekcja ds. Projektów Inwestycyjnych, której zadaniem jest koordynacja administracyjna oraz nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych, w tym krajowych i europejskich.

Programy Finansowane z Budżetu Państwa lub z Państwowych Funduszy Celowych

Projekty zakończone

Programy europejskie

Programy Finansowane z Budżetu Państwa lub z Państwowych Funduszy Celowych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)