Zespół przygotowujący się przeprowadzenia operacji

Pierwszy w Małopolsce zabieg przezskórnego usunięcia balotującej skrzepliny z prawego przedsionka systemem aspiracji mechanicznej w naszym Szpitalu

Wielodyscyplinarny zespół lekarzy, perfuzjonistów, pielęgniarek i techników Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II przeprowadził pierwszy w Małopolsce i jeden z pierwszych w Polsce zabieg usunięcia z prawego przedsionka balotującej skrzepliny drogą przezskórną przy użyciu nowoczesnego systemu aspiracji mechanicznej.

Pacjentem był 46-letni mężczyzna hospitalizowany w naszym Szpitalu. Po przebytym zawale mięśnia sercowego leczony był pierwotną angioplastyką wieńcową. W kolejnych dobach hospitalizacji przeszedł dwie operacje kardiochirurgiczne – najpierw na zastawce mitralnej, a następnie aortalnej. Wymagał także zastosowania wielodniowego pozaustrojowego mechanicznego wspomagania krążenia (ECMO).

Dzięki zastosowanemu leczeniu uzyskano stopniowy powrót chorego do zdrowia. W kontrolnym badaniu echokardiograficznym uwidoczniono w prawym przedsionku serca dużą, balotującą, strukturę o wymiarach 4,5×1,5 cm, grożącą oderwaniem się i przemieszczeniem do łożyska płucnego, co mogłoby spowodować zatorowość płucną.

Usunięta skrzeplina w pojemniku

Usunięta podczas zabiegu skrzeplina

Z uwagi na istotne ryzyko kolejnej interwencji kardiochirurgicznej zadecydowano o podjęciu próby usunięcia skrzepliny metodą przezskórną.

Systemem aspiracji mechanicznej umożliwia usunięcie z wnętrza serca i naczyń niepotrzebnych struktur takich jak np. skrzepliny, wegetacje czy ruchome guzy bez konieczności interwencji chirurgicznej.

Obrazy z monitorowania śródzabiegowego za pomocą echokardiografii przezprzełykowej

Przez nacięcie skóry wprowadza się cewnik (rurkę) do naczyń żylnych o dużej średnicy  połączony z systemem krążenia pozaustrojowego, który wytwarza siłę ssącą, jest to zabieg małoinwazyjny. Zassane skrzepliny przechwytywane są w układzie filtrów, a krew odprowadzana jest zwrotnie do krwioobiegu pacjenta.

Zabiegi tego typu stanowią opcję terapeutyczną dla pacjentów, u których interwencja chirurgiczna wiąże się ze zbyt dużym ryzykiem.

Na zdjęciu: Monika Kurek, Barbara Szlósarczyk, Hubert Hymczak, Anna Tyrka, Grzegorz Kopeć, Jakub Stępniewski, Marcin Waligóra

Zabieg przeprowadził wielodyscyplinarny zespół składający się z kardiologów interwencyjnych: Grzegorz Kopeć, Jakub Stępniewski, Marcin Waligóra (Zespół ds. Diagnostyki i Leczenia Chorób Krążenia Płucnego w naszym Szpitalu); anestezjologa: Hubert Hymczak; perfuzjonistów: Krzysztof Szymański, Bogumiła Rachwał; specjalistów przezprzełykowej echokardiografii zabiegowej: Barbara Szlósarczyk, Monika Komar, Anna Tyrka; kardiochirurga: Grzegorz Filip; instrumentariuszy i pielęgniarek: Szymon Trzaskoś, Monika Kurek, Elżbieta Skupień-Schneider.

Serdecznie gratulujemy!