Sprzęt holterowski w kartonowych pudełkach na stole

Nasz Szpital podpisał umowę z Ministerstwem Zdrowia na realizację Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022 – 2032

W dniu 30 października 2023 roku Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II podpisał umowę z Ministerstwem Zdrowia na realizację Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022 – 2032 w ramach zadania pn.: „Dofinansowanie zakupu systemu holterowskiego pomiaru ciśnienia z akcesoriami w 2023 r.”.

W ramach umowy zakupiono:

  1. System holterowski pomiaru ciśnienia z akcesoriami (kompletny zestaw) – 15 szt.
  2. Akcesoria do rejestratora typu holter – mankiety do pomiaru – 70 szt.
  3. Akcesoria do rejestratora typu holter – oprogramowanie do analizy – 1 szt.

Szpital otrzymał dofinansowanie w wysokości 188 760,24 zł.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 189 300,24 zł.