kolorowe małe zdjęcie na nim Prof. Dariusz Plicner

Szpital wspiera pracowników dzięki powołaniu specjalnego Funduszu Szkoleniowego

W 2021 roku z inspiracji prof. dr n. med. Anetty Undas – Z-cy Dyrektora ds. Nauki, Badań i Innowacji, zarządzeniem Dyrekcji Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II, został powołany Fundusz Szkoleniowy, który jest finansowany z badań naukowych prowadzonych przez naszych pracowników.

Dzięki dofinansowaniu – właśnie z Funduszu Szkoleniowego – mógł uczestniczyć w 31 International Society on Thrombosis and Haemostasis w Montrealu dr hab. n. med., prof. KAAFM Dariusz Plicner.

kolorowa fotografia na niej prof. Dariusz Plicner

Na kongresie byli reprezentowani lekarze, naukowcy ze 104 krajów.

Profesor Dariusz Plicner, reprezentując Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II, przedstawił wyniki badań związane z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową. Zwrócił uwagę na wzrastającą świadomość pacjentów, wiedzę na temat tej choroby i motywację po stronie pacjentów do podejmowania i stosowania zlecanej przez lekarzy nowoczesnej terapii przeciwkrzepliwej, co jest bardzo ważne w całym procesie leczenia. Zaprezentował także specjalnie opracowany przez dr med. Małgorzatę Konieczyńską (kierownik Oddziału Szybkiej Diagnostyki w naszym Szpitalu) kwestionariusz, który posłużył do oceny wiedzy w tej grupie pacjentów.
Podczas ceremonii inauguracyjnej Björn Dahlbäck, szwedzki lekarz, badacz medycyny i profesor chemii klinicznej, specjalizujący się w hematologii i molekularnych mechanizmach krzepnięcia krwi, otrzymał Medal Roberta P. Granta (najwyższe wyróżnienie International Society on Thrombosis and Haemostasis) za całokształt osiągnięć w dziedzinie zakrzepicy i hemostazy.
W czasie kongresu najwybitniejsi lekarze i naukowcy przedstawili najnowsze metody prewencji, diagnozy oraz leczenia chorób związanych z zaburzeniami układu krzepnięcia. W trakcie kongresu podjęto wiele inicjatyw dotyczących edukacji, standaryzacji badań naukowych oraz aktualnych wytycznych z zakresu chorób związanych z upośledzoną hemostazą.
Pozyskana wiedzę i kontakty międzynarodowe, dzięki udziałowi Prof. Dariusza Plicnera w międzynarodowym kongresie, przyczynią się do wprowadzania w naszym Szpitalu kolejnych nowoczesnych procedur.