Kolorowa grafika przedstawiająca badanie piersi

Program Profilaktyki Raka Piersi – „Badam piersi-dbam o siebie”

Projekt: „Badam piersi-dbam o siebie” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W naszym Szpitalu już po raz trzeci realizowany jest projekt mammograficzny w ramach Krajowego Programu Profilaktyki Raka Piersi (okres realizacji: 1 maja 2021 r. – 30 kwietnia 2023 r.).

Badam piersi- dbam o zdrowie

W ramach projektu kobiety mogą bezpłatnie skorzystać z:

 • badania mammograficznego,
 • porad w punkcie informacyjnym oraz przez infolinię,
 • otwartych spotkań dla wszystkich zainteresowanych,
 • warsztatów samobadania piersi oraz indywidualnej nauki samobadania piersi.

Adresatkami projektu są:

 • kobiety w wieku od 50 do 69 lat – badanie raz na 24 m-ce,
 • kobiety w wieku od 50 do 69 lat, u których wystąpił rak piersi wśród członków rodziny (matki, siostry lub córki) – badanie raz na 12 m-cy,
 • kobiety w wieku od 50 do 69 lat, u których występują mutacje w obrębie genów BRCA1 lub BRCA2 – badanie raz na 12 m-cy.

Badam piersi-dbam o siebie

Głównym celem projektu jest zwiększenie zgłaszalności do udziału w badaniach mammograficznych, finansowanych z NFZ, promowanie trwałego zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników poprzez zmniejszenie ryzyka wystąpienia raka piersi wśród mieszkanek województwa małopolskiego. Zbyta mała zgłaszalność na badania mammograficzne przekłada się na bardzo niską wykrywalność raka piersi. Realizacja projektu zwiększa świadomość zdrowotną mieszkańców Województwa Małopolskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich, kobiet, które nigdy nie wykonywały mammografii oraz tzw. „białych plam”.

W ramach realizowanego projektu „Badam piersi – dbam o siebie” możliwe jest sfinansowanie kosztów przejazdu do Szpitala Jana Pawła II dla pacjentek z grupy docelowej zamieszkałych w Małopolsce.

Badam piersi-dbam o siebie

Warto pamiętać:

Rak piersi w 90% przypadków nie boli, a zdiagnozowany we wczesnym stadium może być całkowicie wyleczony. Dlatego tak ważne jest regularne badanie. Choroba nowotworowa to jeden z najpoważniejszych problemów współczesnej medycyny na całym świecie. Rak piersi to najczęściej występujący nowotwór złośliwy u kobiet, a z jego powodu każdego roku umiera ok. 5 tys. Polek. Obecnie uznaje się go za chorobę cywilizacyjną i przewlekłą. Stanowi wyzwanie nie tylko w aspekcie medycznym, ale i  społeczno-ekonomicznym, ze względu na skalę zachorowań i związanych z nią nakładów finansowych. Rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym, na który zapadają kobiety. Jest drugą, po chorobach układu krążenia przyczyną zgonów. Na raka piersi chorują najczęściej kobiety w wieku średnim, lecz gwałtownie wzrasta liczba zachorowań wśród kobiet młodych, czynnych zawodowo.

Bezpłatna mammografia

Nie można jednoznacznie określić przyczyn powstania raka piersi i wskazać, jaki czynnik go wywołał. Zachorowanie na raka piersi zwykle związane jest z  istnieniem kilku przyczyn. Głównymi czynnikami wpływającymi na zachorowalność są:

 • wiek po 50 r.ż,
 • rak piersi wśród członków rodziny (stopień ryzyka zależy od liczby przypadków w rodzinie i stopnia pokrewieństwa z chorą osobą),
 • mutacje stwierdzone w genach BRCA 1 lub BRCA 2,
 • wczesna pierwsza miesiączka przed 12 rokiem życia,
 • późna menopauza po 55 roku życia,
 • urodzenie dziecka po 35 roku życia,
 • bezdzietność,
 • poprzednie leczenie z powodu raka piersi,
 • leczenie z powodu innych schorzeń piersi.

Ponieważ dane prognostyczne są niekorzystne, a czynniki ryzyka bardzo wysokie należy popularyzować zachowania prozdrowotne. Warunkiem jest samoświadomość kobiet i chęć zadbania przez nie same o zdrowie –  poprzez wykonywanie badań przesiewowych.

Więcej informacji:

badajpiersi.com

Facebook – Badaj piersi dbaj o zdrowie

Rejestracja na mammografię oraz infolinia: (12) 614 33 55 (pon. – pt. 7.00 – 19.00)