Trzy osoby w strojach medycznych na sali operacyjnej

Pierwsza w Polsce małoinwazyjna wielonaczyniowa operacja pomostowania aortalno-wieńcowego (MICS CABG) tzw. bypass’y!

Choroba niedokrwienna serca jest obecnie jedną z najczęstszych przyczyn zgonów na świecie. Jednym z najskuteczniejszych sposobów leczenia zaawansowanej choroby wieńcowej jest operacja pomostowania aortalno-wieńcowego tzw. bypass’y. Nieustanny rozwój technik kardiochirurgicznych umożliwia wykonywanie coraz większej liczby operacji bez konieczności pełnego otwarcia klatki piersiowej, które wymaga chirurgicznego przecięcia mostka. Jest to mniej inwazyjny i bezpieczniejszy dla chorego sposób leczenia.

dr hab. n. med. Janusz Konstanty-Kalandyk

dr hab. n. med. Janusz Konstanty-Kalandyk

W dniu 8 marca 2022 roku, dr hab. n med. Janusz Konstanty-Kalandyk w asyście dr n. med. Anny Kędziory przeprowadzili pierwszą w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II, a także pierwszą w Polsce operację wielonaczyniowego pomostowania aortalno-wieńcowego w zakresie przedniej i bocznej ściany serca (pomosty do gałęzi międzykomorowej przedniej oraz gałęzi marginalne) z małoinwazyjnego dostępu przez minitorakotomię lewostronną (kilkucentymetrowe nacięcie ściany klatki piersiowej).

Schemat przedstawiający porównanie „linii cięcia” podczas klasycznej operacji CABG z użyciem klasycznego przecięcia mostka (sternotomii) (obrazek A) oraz małoinwazyjnego wielonaczyniowego pomostowania aortalno-wieńcowego (MICS CABG) (obrazek B – „mała blizna pooperacyjna”).

Wybór małoinwazyjnej techniki był podyktowany licznymi obciążeniami Pacjenta (nasilona uogólniona miażdżyca, zaawansowany wiek, nadciśnienie tętnicze, niewydolność nerek, migotanie przedsionków), oraz poruszaniem się z pomocą kul łokciowych, które znacznie zwiększały ryzyko powikłań pooperacyjnych w przypadku klasycznego wielonaczyniowego pomostowania aortalno-wieńcowego. Operacja została przeprowadzona na bijącym sercu, przez niewielkie nacięcie na klatce piersiowej.

Dotychczas w naszym Szpitalu z takiego małego dostępu wykonywano tylko jeden pomost zabezpieczający przednią ścianę serca. Małoinwazyjna wielonaczyniowa chirurgiczna rewaskularyzacja serca pozwala uniknąć klasycznego przecięcia mostka (sternotomii), umożliwiając równocześnie wykonanie pomostów do kilku naczyń wieńcowych na sercu.

Przedoperacyjne obrazy z badania koronarograficznego u dwóch dotychczas operowanych Pacjentów z wielonaczyniową chorobą niedokrwienną serca, u których wykonano operacje małoinwazyjnego wielonaczyniowego pomostowania aortalno-wieńcowego (MICS CABG).

Tym samym w zespole: dr hab. n. med. Janusz Konstanty-Kalandyk, dr hab. n. med. Jacek Piątek, dr n. med. Anna Kędziora planujemy rozpocząć rutynowe wykonywanie tych procedur w naszym Szpitalu. Wierzymy, że to podejście pozwoli na bezpieczniejsze i skuteczniejsze leczenie, oraz szybszą rekonwalescencję najbardziej obciążonych Pacjentów, wymagających chirurgicznej rewaskularyzacji serca.

Zespół operacyjny

Od lewej: Dr hab. n. med. Janusz Konstanty-Kalandyk, Dr n. med. Anna Kędziora, Dr hab. n. med. Jacek Piątek.

Podobne małoinwazyjne operacje wielonaczyniowego pomostowania aortalno-wieńcowego (MICS CABG) wykonuje tylko kilka ośrodków kardiochirurgicznych na świecie.