Logo Krajowej Sieci Kariologicznej na białym tle

Sieć kardiologiczna – zaproszenie do współpracy

LOGOSieć kardiologiczna – zaproszenie do współpracy

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II  jako Regionalny Ośrodek Koordynujący zaprasza podmioty lecznicze z terenu województwa małopolskiego do współpracy w ramach programu pilotażowego Krajowej Sieci Kardiologicznej.

Sieć Kardiologiczna to program pilotażowy mający na celu wypracowanie skutecznych procedur i metod koordynacji optymalizujących diagnostykę i leczenie chorób układu krążenia.

Skierowany jest on do pełnoletnich pacjentów, którzy posiadają zdiagnozowane rozpoznanie wstępne w zakresie:

Krajow Sieć Kardiologiczna

Zaburzenia rytmu przewodzenia, wady zastawkowe serca, niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze oporne i wtórne.

Średni czas rozpoczęcia diagnostyki Pacjentów skierowanych do programu przez placówki współpracujące w ramach Sieci wynosi 30 dni.

Podmiotami uprawnionymi do udziału w programie są w szczególności:

– ośrodki podstawowej opieki zdrowotnej,

– poradnie kardiologiczne, hipertensjologiczne,

– oddziały kardiologiczne oraz oddziały chorób wewnętrznych.

Ośrodki zainteresowane współpracą, chcące przystąpić do pilotażu programu zapraszamy do dokonania zgłoszenia oraz zapoznania się z informacjami pod linkiem:

https://siec.ikard.pl

Zgłoszenia można dokonać bezpośrednio na adres e-mail:

kontakt tel. +48 690 695 613

W dniu 28 lutego wchodzą w życie znowelizowane przepisy o Krajowej Sieci Kardiologicznej. Rozporządzenie wydłuża etap na działania organizacyjne do 31 marca. Zmiana ma na celu umożliwienie zawarcia umów z wszystkimi świadczeniodawcami-realizatorami programu pilotażowego, którzy ze względu na potrzebę zawarcia porozumień między ośrodkami w sieci kardiologicznej nie zdążyli podpisać przedmiotowych umów.

Internetowy spot kampanii informacyjno-edukacyjnej promującej program Krajowej Sieci Kardiologicznej:

https://www.youtube.com/watch?v=y17GgUuzpSA&t=2s