Uroczystość otwarcia sali hybrydowej

Rozpoczęcie realizacji programu pilotażowego – Krajowa Sieć Kardiologiczna w województwie małopolskim

W dniu otwarcia nowoczesnej sali hybrydowej Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ogłosił oficjalnie rozpoczęcie realizacji programu pilotażowego – Krajowa Sieć Kardiologiczna w województwie małopolskim.

prod. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki

prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki, konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii podczas uroczystości otwarcia sali hybrydowej

Z uwagi na fakt, że choroby układu krążenia są pierwszą przyczyną zgonów Polaków i odpowiadają za niemal połowę wszystkich zgonów w kraju konieczne jest przyspieszenie, a także uproszczenie diagnostyki pacjentów kardiologicznych, co jest celem programu. Dzięki projektowi większa ilość chorych, w krótszym czasie, zostanie objętych opieką wysokospecjalistyczną.

Krajowa Sieć Kardiologiczna przyspieszy drogę pacjenta – od wykrycia choroby do wdrożenia skutecznej terapii. Chorzy maksymalnie w ciągu 30 dni trafią do specjalisty i rozpoczną leczenie najlepszymi metodami w danym ośrodku specjalistycznym. W ramach stworzonej sieci obejmującej jednostki POZ, AOS oraz wybrane szpitale II i III poziomu referencyjności będziemy szybciej i bardziej skutecznie leczyć pacjentów z opornym nadciśnieniem tętniczym, wadami zastawkowymi, zaburzeniami rytmu i przewodzenia, a także z niewydolnością serca.

Głównym koordynatorem programu jest Narodowy Instytut Kardiologii im. kardynała Stefana Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Ośrodkiem koordynującym pilotażowy program Krajowej Sieci Kardiologicznej w województwie małopolskim jest Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II.