Szklana statuetka nagroda ELSEVIER 2020

Prof. dr hab. n. med. Anetta Undas wśród topowych autorek – Nagroda ELSEVIER Research Impact Leaders Award 2020

Prestiżowa nagroda Research Impact Leaders Award, została przyznana po raz pierwszy w 2016 roku i jest ona częścią światowej inicjatywy Elsevier. Nagrody są wyrazem uznania dla wybitnych instytucji badawczych, które mają największy wpływ na badania naukowe i przyczyniają się do lepszej rozpoznawalności polskiej nauki na świecie.

Zwycięską uczelnią w obszarze nauk medycznych i o zdrowiu, w 2020 roku został Uniwersytet Jagielloński.

Gala Elsevier, fot. Anita Kot/perspektywy.pl

„Publikacje z zakresu tego obszaru stanowią ponad 40 proc. dorobku UJ. Dodatkowo współpraca międzynarodowa to ponad 35 proc., a źródła z pierwszego decyla prawie 20 %. Autorzy z UJ publikowali swoje artykuły najczęściej w „Folia Medica Cracoviensia”, „Kardiologia Polska”, „Polish Archives of Internal Medicine”. Topowi autorzy pod względem liczby publikacji w czasopismach z tego obszaru to prof. Dariusz Dudek, prof. Anetta Undas, prof. Michał Pędziwiatr” – czytamy w uzasadnieniu nagrody.

Prof. dr hab. n. med. Anetta Undas kieruje Poradnią Zaburzeń Krzepnięcia działającą w naszym Szpitalu, a od 2011 roku także Ośrodkiem Nowoczesnej Diagnostyki Laboratoryjnej. Funkcję Pełnomocnika Dyrektora Szpitala ds. Krakowskiego Centrum Badań i Technologii Medycznych oraz Przewodniczącej Rady Naukowej Szpitala sprawuje od 2011 roku. Prowadzi jedyny w Polsce ośrodek badań nad właściwościami fibryny w patofizjologii chorób. Jest kierownikiem Zakładu Kardiochirurgii, Anestezjologii i Kardiologii Doświadczalnej Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Pracowni Podejmowania Decyzji w Praktyce Klinicznej (Evidence Based Medicine, EBM).

Agricultural Sciences (nauki rolnicze), Engineering and Technologies (nauki inżynieryjne i techniczne), Humanities (nauki humanistyczne), Medical Sciences (nauki o zdrowiu i medyczne), oraz Social Sciences (nauki społeczne) to sześć kategorii, w których przyznawane są od 2016 roku nagrody-ELSEVIER Research Impact Leaders Awards. Mają one na celu poprawę postrzegania (visibility) dorobku naukowego polskich uczelni na świecie oraz wspieranie badań i rozwoju nauki w wielu dyscyplinach.

O wynikach konkursu poinformowano podczas gali w ramach V Konferencji „Polskie uczelnie w światowej perspektywie – Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą”, organizowanej wspólnie przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” przy współudziale Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Polskiej Komisji Akredytacyjnej.