Systemy teleinformatyczne

Działalność Krakowskiego Szpitala im. św. Jana Pawła II oparta jest w dużej mierze o funkcjonujące w nim systemy informacyjne – w placówce ponad 90 % procesów biznesowych wspieranych jest przez aplikacje informatyczne funkcjonujące na bazie nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej.

Szpital bez wahania można nazwać „cyfrowym szpitalem”, niewątpliwie  mocną stroną  placówki jest dostęp lekarzy do danych pacjenta w wersji elektronicznej, a przez to optymalizacja procesów obsługi pacjenta, procesów pracy, kosztów (…). Szpital posiada szerokie doświadczenia w obszarze E-zdrowia i realizacji projektów związanych również z telediagnostyką, telemonitoringiem.