Zespół podczas zabiegu - trzech lekarzy, widoczny sprzęt medyczny

50. zabieg kompleksowej przezskórnej rewaskularyzacji serca (PCI) w zabezpieczeniu przezskórną pompą do krótkoterminowego wspomagania pracy lewej komory serca

W maju 2023 roku na Oddziale Klinicznym Kardiologii Interwencyjnej z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II wykonano 50. zabieg kompleksowej przezskórnej rewaskularyzacji serca (PCI) w zabezpieczeniu przezskórną pompą do krótkoterminowego wspomagania pracy lewej komory serca. Zabieg ten wykonano u pacjenta w wieku podeszłym, z ostrym zawałem serca bez uniesienia odcinka ST, z wieloletnim wywiadem niewydolności serca ze znacznie obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory serca. Ze względu na zbyt wysokie ryzyko operacyjne pacjent został zdyskwalifikowany od leczenia kardiochirurgicznego.

prof. dr hab. n. med. Jacek Legutko, prof. dr hab. n. med. Paweł Kleczyński oraz dr n. med. Łukasz Niewiara

Przygotowanie chorego do zabiegu obejmowało potwierdzenie ciężkiego uszkodzenia serca, wykonanie tomografii komputerowej do oceny dostępu naczyniowego dla implantacji pompy, optymalizację farmakoterapii oraz ostateczną kwalifikację do zabiegu przez wielospecjalistyczny zespół sercowo-naczyniowy (Heart Team).

Zabieg został wykonany w Pracowni Hemodynamiki Oddziału Klinicznego Kardiologii Interwencyjnej z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego przez prof. dr hab. n. med. Jacka Legutko, prof. dr hab. n. med. Pawła Kleczyńskiego oraz dr n. med. Łukasza Niewiarę w asyście wysoko wykwalifikowanego zespołu pielęgniarek (mgr Iwony Bieńkowskiej, mgr Jagody Dudek) i techników elektroradiologii (st. technik RTG Agnieszki Zwolińskiej).

 

Pompa do krótkoterminowego wspomagania pracy lewej komory serca.

Po zabiegu pacjent był hospitalizowany w Pododdziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, koordynowanym przez dr n. med. Wojciecha Zajdla.

Przezskórne pompy do wspomagania pracy lewej komory serca stosowane są podczas złożonych zabiegów PCI wykonywanych u chorych najwyższego ryzyka, zdyskwalifikowanych od leczenia kardiochirurgicznego ze względu na zbyt wysokie ryzyko operacji, ze znacznie upośledzoną kurczliwością lewej komory serca lub we wstrząsie kardiogennym w przebiegu zawału serca. Wspomaganie pracy pompą utrzymuje wydolność krążenia w trakcie najtrudniejszych etapów zabiegu oraz umożliwia optymalizację wyniku przezskórnej rewaskularyzacji serca poprzez zastosowanie nowoczesnych metod przygotowania zwapniałych zwężeń do implantacji stentu (rotablacja, aterektomia orbitalna, litotrypsja wewnątrznaczyniowa) oraz obrazowania wewnątrznaczyniowego (IVUS, OCT).