Dr hab. n. med. M. Trystuła podczas wykonywania zabiegu implantacji wszczepienia stentgraftu

W naszym Szpitalu odbył się pierwszy w Małopolsce zabieg implantacji wszczepienia stentgraftu z odnogami do gałęzi łuku aorty

Na Oddziale Chirurgii Naczyń z Pododdziałem Zabiegów Endowaskularnych odbyła się operacja implantacji stentgraftu (proteza naczyniowa) z odnogami do gałęzi łuku aorty (ang. Arch Branch Thoracic Endovascular Aortic Repair/Arch Branch TEVAR).

– „Operacja pozwala na zaopatrzenie patologii łuku aorty (w tym wypadku- pęknięcia aorty w miejscu jej owrzodzenia) w sposób znacznie mniej inwazyjny niż w klasycznej metodzie chirurgicznej przeprowadzanej przez kardiochirurgów.  Dzięki temu nie ma konieczności rozległego otwarcia klatki piersiowej oraz stosowania krążenia pozaustrojowego, a zabieg stanowi mniejsze obciążenie dla pacjenta, nie mówiąc o tym, że choroba aorty była taka, że Zespół Kardiochirurgii nie zakwalifikował pacjenta do postępowania otwartego” – mówi dr. hab. n. med. Mariusz Trystuła, Kierownik Oddziału Chirurgii Naczyń z Pododdziałem Zabiegów Endowaskularnych.

Zabieg został wykonany przy współpracy z ekspertem nadzorującym – prof. dr hab. n. med. Piotrem Kasprzakiem, a także przy wsparciu doświadczonego radiologia interwencyjnego z Zakładu Radiologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – dr. n. med. Rafała Maciąga.

Zabieg polega na wprowadzeniu wewnątrznaczyniowo protezy (tzw. stentgraftu) do objętego patologią odcinka aorty. Protezę wprowadza się przez nakłucie skóry, z dostępu przez tętnicę udową pod kontrolą radiologiczną. Standardowo stosowane stentgrafty nie mogą być jednak wszczepiane w odcinkach aorty, w których odchodzą od niej duże tętnice (tzw. gałęzie) zaopatrujące w krew najważniejsze narządy. W sytuacji, gdy konieczne jest zaopatrzenie aorty w takim odcinku- stentgraft musi posiadać dodatkowe elementy, tzw. odgałęzienia (ang. branch). Pozwala to zaopatrzyć patologię aorty przy zachowaniu drożności dużych tętnic odchodzących od niej.

 

Zabieg implantacji protezy aorty

Na zdjęciu: prof. dr hab. n. med. Mariusz Trystuła

Implantowanie stentgraftów z odgałęzieniami do łuku aorty stanowi znaczny postęp, gdyż pozwala zwiększyć grupę chorych, których można leczyć techniką wewnątrznaczyniową. Jest to szczególnie istotne jeśli stan ogólny i choroby współistniejące powodują, że chory nie może być zoperowany metodą klasycznej chirurgii. Zastosowanie techniki Arch Branch TEVAR jest zatem często jedyną opcją leczenia dla wielu takich pacjentów.

Proteza jest dobierana indywidualnie do kształtu aorty i do jej odgałęzień dla każdego pacjenta. Procedura ta jest refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a jej koszt to niemal 200 tysięcy złotych.

Operowany 71-letni mężczyzna obecnie przebywa na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, a jego stan jest stabilny.

Zespół operujący: dr hab. med. Mariusz Trystuła, prof. dr hab. n. med. Piotr Kasprzak, dr n. med. Jakub Zasada, dr n. med. Rafał Maciąg, dr n. med. Marek Kazibudzki, lek. med. Adam Hydzik. Instrumentariuszki: mgr piel. Lucyna Kugler, mgr piel. Krystyna Kałużny. Zespół Anestezjologiczny: dr n. med. Paweł Moncznik, mgr piel. Katarzyna Otowska.