Medal 30 lat Odrodzonego Samorzadu Krakowa

Odznaczeni Medalami 30-lecia Odrodzonego Samorządu Krakowa

Pracownicy Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II:

dr n. med. Małgorzata Konieczyńska,  Kierownik Oddziału Szybkiej Diagnostyki,

dr n. med. Anna Prokop – Staszecka, Kierownik Oddziału Chorób Płuc z Pododdziałem Onkologicznym,

dr n. med. Robert Musiał, Kierownik III Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

lek. Robert Łukaszuk, Kierownik Oddziału Chorób Śródmiąższowych Płuc i Transplantologii,

prof. dr hab. n. med. Rafał Drwiła,  Kierownik I Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

dr n. med. Hubert Hymczak, Zastępca Kierownika I Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

30.06.2021 roku zostali nagrodzeni Medalami 30-lecia Odrodzonego  Samorządu Krakowa.

Nominowani – dr n. med. Małgorzata Konieczyńska, prof. dr hab. n. med. Rafał Drwiła, dr n. med. Robert Musiał, lek. Robert Łukaszuk wraz z Dyrektorem Szpitala.

Medal ten został ustanowiony w 2020 roku uchwałą Rady Miasta Krakowa z okazji 30-lecia samorządu. Wręczany jest on osobom i instytucjom z kraju i zagranicy, zasłużonym dla wspierania działań samorządu lokalnego Miasta Krakowa w ciągu ostatnich 30 lat. Jedne z pierwszych odznaczeń trafiły do 70 medyków wskazanych przez kierownictwo szpitali znajdujących się na terenie Miasta Krakowa.

Medale zasłużonym w walce z pandemią wręczone zostały podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa.

Medal 30 lat Odrodzonego Samorządu Krakowa – Materiały UMK

– Jest to symboliczne podziękowanie tym osobom, za to że w sposób niestandardowy i ponadwymiarowy działali na rzecz mieszkańców Krakowa w tym trudnym okresie, który jeszcze się nie skończył. Należy o tym pamiętać i okazywać wdzięczność – mówił podczas uroczystości Dominik Jaśkowiec Przewodniczący Rady Miasta Krakowa.

Medale 30-lecia Odrodzonego  Samorządu Krakowa wręczali: Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Dominik Jaśkowiec oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa: Michał Drewnicki, Rafał Komarewicz i Sławomir Pietrzyk.