Szanowni Państwo,

W związku z odbywającymi się w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II zajęciami dydaktycznymi różnego typu, stażami, praktykami i wolontariatami, w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa uczestników tych form kształcenia, obowiązują wstępne szkolenia z zakresu:

  • bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z przepisami przeciwpożarowymi,
  • ochrony danych osobowych,
  • sanitarno-epidemiologicznego.

Publikujemy dwa dokumenty: materiały szkoleniowe oraz oświadczenie.

Studenci/praktykanci podpisując oświadczenie zobowiązują się do przestrzegania procedur i zasad obowiązujących w Szpitalu opisanych w materiałach szkoleniowych.

Wszelkie wątpliwości w zakresie treści niniejszego dokumentu wyjaśnia opiekun grupy, który jednocześnie ma prawo i obowiązek sprawdzić  umiejętności praktyczne słuchaczy, którzy pozostają pod jego opieką.

W ramach odbywanego szkolenia praktycznego Szpital zastrzega sobie prawo wybiórczej weryfikacji przez właściwe osoby nadzorujące oraz specjalistów ds. epidemiologii znajomości zasad postępowania opisanych w niniejszym dokumencie.

Prosimy o zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi, a następnie wydrukowanie i podpisanie formularza Oświadczenia. Podpisane oświadczenie należy przekazać opiekunowi grupy, w pierwszym dniu rozpoczęcia zajęć w jednostce medycznej.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ladies and gentlemen,

we submit for your attention the document training materials and delaration presenting the requirements with regard to basic principles, aimed at ensuring the safety of all personnel.

Students/trainees must confirm that they agree to follow the procedures and regulations binding at the Hospital, as described in the training materials, by signing an appropriate – delaration.

All queries or doubts with regard to this document will be answered by the person in charge of the group.

Having perused the educational materials, you should print out and sign the delaration and submit to academic lecturer.