Postępowania w trakcie realizacji i wyniki są dostępne na archiwalnej stronie:

http://archiwalna.szpitaljp2.krakow.pl/Postepowania-w-trakcie-realizacji-i-wyniki.165.0.html

 

Zapytanie przetargowe – w toku (zamieszczone przed 1.01.2021 rokiem)

DZ.271.106.2020 pn. Dostawa, instalacja i uruchomienie tomografu komputerowego z wykonaniem niezbędnych prac adaptacyjno – instalacyjnych

Data otwarcia: 29.03.2021

Komunikat dotyczący postępowań przetargowych wszczętych po 1 stycznia 2021 roku

Z dniem 1 stycznia 2021 wszystkie postępowania przetargowe będą zamieszczane na Platformie Przetargowej