Sześciosobowy zespół wykonujący zabieg embolektomii w strojach medycznych

Pionierskie zabiegi embolektomii tętnic płucnych w naszym Szpitalu!

Zatorowość to bardzo poważna choroba, która polega na zwężeniu lub całkowitym zamknięciu tętnicy, lub jej rozgałęzień przez materiał zatorowy (skrzepliny) krwi. To często stan zagrożenia życia, który wymaga jak najszybszej interwencji lekarskiej. Zator może mieć różne oblicza o różnym stopniu ryzyka – każde z nich wymaga jednak odpowiedniego leczenia specjalistycznego! Masywna zatorowość płucna znacznie ogranicza utlenowanie krwi w płucach i powoduje duszność u chorego.

W Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II odbyły się pionierskie zabiegi embolektomii tętnic płucnych przy zastosowaniu nowatorskiego systemu umożliwiającego – po raz pierwszy – przezskórne usuwanie skrzeplin o dużej średnicy. Embolektomia to angiologiczny zabieg operacyjny polegający na mechanicznym usunięciu zatoru, który blokuje przepływ krwi w tętnicy.

Zdjęcie grupowe zespołu operacyjnego

Zespół wykonujący pierwszy zabieg – od lewej: Dr W. Zajdel, Prof. Piotr Musiałek, Dr Ł. Tekieli, mgr piel. Aneta Stachura, Prof. Asger Andersen (obserwujący zabieg gość ze Szpitala Uniwersyteckiego w Aarhus, z którym Prof. Musiałek nawiązał skuteczną współpracę w zakresie nowatorskich technik leczenia w angiologii), mgr piel. Krystyna Odrzywałek (nieobecny na zdjęciu autor zdjęcia – Dr Adam Mazurek).

Seria nowatorskich zabiegów została przeprowadzona przez zespół angiologów Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II: prof. UJ dr hab. n. med. Piotr Musiałek, dr n. med. Wojciech Zajdel, dr n. med. Łukasz Tekieli, dr n. med. Adam Mazurek.

Zastosowana metoda udrażniania łożyska płucnego z użyciem innowacyjnej, elektromechanicznej techniki ekstrakcji materiału zatorowego w najbliższej przyszłości stanie się prawdopodobnie nowym  sposobem postępowania w leczeniu ciężkich zatorowości płucnych.
Zabieg jest minimalnie inwazyjny – wykonywany jest z przezskórnego dostępu przez żyłę udową, a Pacjent bezpośrednio po zabiegu może powracać do aktywności ruchowej.

Innowacyjne podejście jest ogromną szansą dla chorych z submasywną i masywną zatorowością płucną, dla których nie było dotychczas w Polsce i na świecie skutecznej i bezpiecznej metody, umożliwiającej przezskórne usunięcie skrzeplin o dużej średnicy.

Po tygodniu, a następnie 10 dniach od pierwszego zabiegu zespół angiologów przy udziale Pielęgniarek i Techników naszego Szpitala wykonał – w pełni samodzielnie i bezpiecznie –  kolejne takie, bardzo skuteczne klinicznie, zabiegi. Nowa metoda pozwala na bezpieczniejsze i skuteczniejsze leczenie, a także szybką rekonwalescencję Pacjentów, którzy wymagają zabiegowego leczenia zatorowości płucnej.

Zespół wykonujący kolejny zabieg (od lewej): Dr Łukasz Wiewiórka, Dr Wojciech Zajdel, Prof. P. Musiałek, Piel. Dorota Bulanda. Nieobecna na zdjęciu mgr Mirosława Merena (wykonująca zdjęcie).

Zabiegi, należące do pierwszych tego typu w świecie, zakończyły się sukcesem, a wyleczeni chorzy przebywają już w domu.

Pozostali członkowie Zespołu Pielęgniarek i Techników Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II uczestniczący w nowatorskich zabiegach to: mgr Ewa Węglarz, Dorota Klocek, Jolanta Geremek, Angela Rusiecka, Katarzyna Adamska, mgr Agnieszka Egert, Bożena Surówka, mgr Arkadiusz Nosek, Bronisław Bruks.

Serdecznie gratulujemy całemu Zespołowi!

Usuwanie systemem elektromechanicznym, z łożyska prawej tętnicy płucnej, ostatniego fragmentu materiału zatorowego.

 

Materiał zatorowy

Materiał zatorowy usunięty z prawej tętnicy płucnej u drugiego Pacjenta.

 

Skrzeplina

Masywna skrzeplina zamykająca główne odgałęzienie lewej tętnicy płucnej (c.d. zabiegu u drugiego Pacjenta).

 

Skrzepliny

Usunięte skrzepliny, które zatykały odgałęzienia tętnic płucnych u kolejnej, 51-letniej chorej.