Grupa osób w strojach medycznych na szpitalnym korytarzu pozująca do zdjęcia grupowego

21 lutego – Międzynarodowy Dzień Psychologa

W Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II funkcjonuje Zespół Psychologów, którego skład liczy obecnie imponującą liczbę 18 specjalistów i specjalistek. Kierownikiem Zespołu jest mgr Paulina Tomsia. Zespół charakteryzuje się wyjątkowym podejściem do opieki nad pacjentami, bazując na różnorodnych specjalizacjach w obszarze zdrowia psychicznego.

Od lewej: mgr Paulina Tomsia (Kierownik Zespołu), mgr Bogusława Liszka-Kisielewska, mgr Urszula Kaleta, mgr Matylda Sankiewicz, mgr Agnieszka Borowiec, mgr Mateusz Kozioł, mgr Karolina Tolińska, mgr Iga Biadon, mgr Piotr Rutkowski, mgr Magdalena Tlałka, mgr Martyna Nosal, mgr Anita Nawracaj, mgr Anna Markowicz, mgr Beata Krakowska, dr Anna Wójcik. Brak na zdjęciu: dr Jolanty Siwińskiej (Zastępca Kierownika), mgr Agnieszki Zdechlik, mgr Darii Niemiec, mgr Aleksandy Zembali oraz mgr Marty Pikulskiej.

Nasi psycholodzy posiadają wykształcenie w dziedzinach takich jak: psychologia kliniczna, psychoterapia psychodynamiczna, psychoterapia poznawczo-behawioralna, psychoterapia Gestalt, psychoterapia uzależnień, psychoonkologia, psychogeriatria oraz interwencja kryzysowa. Co więcej, każdy z oddziałów naszego szpitala gwarantuje pełną opiekę psychologiczną, co oznacza, że nasi pacjenci mogą skorzystać z  pomocy psychologicznej niezależnie od natury zgłoszonego problemu.

Jednym z unikalnych elementów Zespołu jest brak dyskryminacji oraz duża otwartość na zmiany. Tworzą środowisko, w którym innowacyjność oraz elastyczność są cenione, a każdy członek zespołu może wnosić nowe pomysły i podejścia. Jesteśmy dumni z tego, że młodość idzie w parze z  doświadczeniem oraz zaawansowaną wiedzą specjalistyczną. Zespół podkreśla swoją otwartość na zmiany i brak ocen obejmuje również aspekt różnorodności. Zespół jest zobowiązany do zapewnienia środowiska wolnego od uprzedzeń, gdzie każdy pacjent i pracownik może czuć się akceptowany. Działając na zasadzie współpracy i wzajemnego szacunku, starają się stworzyć miejsce, które promuje równość dostępu do profesjonalnej opieki psychologicznej dla wszystkich.

Zespół Psychologów

Warto dodać, że personel Zespołu działa w sposób interdyscyplinarny, co oznacza, że regularnie dzieli się swoimi doświadczeniami zdobytymi na poszczególnych oddziałach. Dzięki temu zapewnia pacjentom najbardziej kompleksową i profesjonalną opiekę. Dodatkowo otwartość na idące zmiany oraz daleko idąca rezygnacja z ocen sprawiają, że stwarzane jest bezpieczne i wspierające środowisko dla naszych pacjentów.

Zespół nieustannie poszerza swoje kompetencje, biorąc udział w licznych konferencjach, szkoleniach oraz regularnie poddając się superwizji. Dąży do ciągłego doskonalenia, aby sprostać rosnącym wyzwaniom w dziedzinie zdrowia psychicznego.

Od lewej: dr Jolanta Siwińska (Zastępca Kierownika Zespołu Psychologów), mgr Paulina Tomsia (Kierownik Zespołu Psychologów).

Ponadto Zespół pragnie zaznaczyć istotność propagowania informacji na temat znaczenia zatrudniania psychologów w szpitalach. Zespół Psychologów stanowi doskonały przykład, jak profesjonalne wsparcie psychologiczne może wpływać na efektywność i kompleksową opiekę nad pacjentami. Zatrudnianie psychologów w szpitalach nie tylko podnosi standardy opieki zdrowotnej, ale także przyczynia się do poprawy ogólnego dobrostanu pacjentów oraz zespołu medycznego. Inwestycja w zdrowie psychiczne społeczeństwa stanowi dla nas kluczowy element kompleksowej opieki medycznej.