Wręczenie aktów powołania na stanowisko konsultantów wojewódzkich

Dr n. med. Hubert Hymczak otrzymał akt powołania na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie intensywnej terapii

Z dumą informujemy, iż m.in. dr n. med. Hubert Hymczak (Zastępca Kierownika I Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii) otrzymał akt powołania na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie intensywnej terapii.

Wręczenie aktów powołania na stanowisko konsultantów wojewódzkich

Fot. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie (Tomasz Ocetkiewicz – I Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia, prof. dr hab. n. med. Piotr Przybyłowski, Ryszard Pagacz – II Wicewojewoda Małopolski, prof. dr hab. n. med. Anna Wojas-Pelc, dr n. med. Joanna Streb, dr n. med. Hubert Hymczak).

Do obowiązków należą m.in. zadania opiniodawcze, doradcze i kontrolne dla szeregu instytucji i podmiotów systemu ochrony zdrowia.

Konsultantów wojewódzkich w ochronie zdrowia, na 5-letnią kadencję, powołuje wojewoda w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii konsultanta krajowego oraz właściwego samorządu zawodowego.

Serdecznie wszystkim gratulujemy!