Zalecenia pielęgniarskie przy wypisie pacjenta

Prosimy o pobranie odpowiedniego załącznika w formacie .pdf

1. Instruktaż podaży leku przeciwzakrzepowego podskórnie (heparyny drobnocząsteczkowe)

Prawidłowa technika podawania insuliny wstrzykiwaczem automatycznym typu Pen.

3.Pielęgnowanie rany

4. Wskazówki dla pacjentów po przeszczepie serca

5. Wskazówki dla pacjenta – profilaktyka chorób naczyniowych

6. Zalecenia pielęgniarskie dotyczące pomiaru ciśnienia tętniczego krwi

7. Styl życia pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych

8. Cukrzyca – informacje dla pacjentów

9. Zalecenia kontroli glukozy (cukru)

10. Informacje dla pacjentów zażywających leki obniżające krzepliwość krwi

11. Instruktaż podaży czynników stymulujących wzrost komórek szpiku

12. Zalecenia postępowania w trakcie chemioterapii w celu zminimalizowania dolegliwości związanych z nudnościami i wymiotami

13. Zalecenia dla pacjenta dotyczące profilaktyki przeciwodleżynowej

14. Zalecenia pielęgniarskie dla pacjentów po resekcji płuc

15. Zalecenia pielęgniarskie dla pacjentów po założeniu protezy przełyku

16. Zalecenia pielęgniarskie dla pacjentów po założeniu rurki tracheotomijnej lub rurki T

17. Zalecenia pielęgniarskie dla pacjentów po odmie opłucnowej

18. Instrukcja prawidłowego bandażowania kończyn dolnych

19. Zalecenia dla pacjentów po zabiegu koronarografii i angioplastyki

20. Zalecenia po przebyciu ostrego zespołu wieńcowego

21. Wskazówki pielęgnacyjne dla pacjentów leczonych opioidami

22. Wskazówki dla pacjentów – jak sobie radzić z zaparciami

23. Postępowanie w razie wystąpienia napadu padaczkowego (informacje dla rodzica-opiekuna)

24. Wykonanie inhalacji u dziecka (informacje dla rodzica-opiekuna)

25. Technika zabiegu inhalacyjnego u dzieci przez komorę inhalacyjną (np. Babyhaler, Aeroscopic, Volumatic)

26. Wskazówki dla chorych leczonych lekami wziewnymi z użyciem inhalatora

27. Zalecenia pielęgniarskie dla pacjentów po usunięciu tarczycy

28. Wskazówki dla pacjentów po zabiegu ablacji

29. Wskazówki dla pacjentów po zabiegu wszczepienia-wymiany stymulatora

30. Wskazówki dla pacjentów z chorobami układu oddechowego

31. Zalecenia dla pacjenta z choroba Parkinsona

32. Zalecenia dla pacjenta z zaburzeniami połykania (dysfagia neurogenna)

33. Zalecenia dla pacjentów po udarze mózgu

34.Rany przewlekłe – wskazówki dla pac

35. Zalecenia dla pacjenta – pielęgnowanie w niewydolności serca

36. Opieka nad pacjentem ze spastycznością po udarze mózgu (informacje dla pacjenta-opiekuna)