kolorowe zdjęcie a na nim Paweł Matusik

dr hab. n. med. Paweł Matusik i Diploma of Advanced Studies in Cardiac Arrhythmia Management (DAS-CAM).

W czasie uroczystej graduacji w Brukseli, jako pierwszy kardiolog z Polski, dr hab. n. med. Paweł Matusik, odebrał dyplom ukończenia dwuletniego szkolenia Diploma of Advanced Studies in Cardiac Arrhythmia Management (DAS-CAM).

Program DAS-CAM jest wspólną inicjatywą mieszącego się w Holandii Maastricht University Medical Center (MUMC+), European Heart Academy (EHA) oraz the European Heart Rhythm Association (EHRA), głównej europejskiej organizacji zajmującej się zaburzeniami rytmu serca. Program ten realizowany był w Belgii oraz Holandii, szkoli przyszłych liderów elektrokardiologii, a jego tematyka obejmuje kliniczną arytmologię, organizację i prowadzenie badań naukowych oraz wspieranie innowacji.

W ramach szkolenia DAS-CAM dr hab. n. med. Paweł Matusik omawiał najtrudniejsze przypadki pacjentów z arytmiami oraz zaburzeniami arytmogennymi, prowadził badania i konsultacje naukowe oraz nawiązał współpracę międzynarodową, zarówno z wiodącymi klinicystami młodego pokolenia (uczestnikami szkoleń – ok. 30 uczestników z Europy, Afryki, Azji oraz Ameryki Północnej), jak również z międzynarodowymi ekspertami, światowymi liderami w zakresie badań naukowych oraz praktyki klinicznej z zakresu diagnostyki i leczenia zaburzeń rytmu serca (prowadzącymi szkolenia).

Udział w powyższym szkoleniu był możliwy dzięki uzyskanemu wsparciu m.in. z Funduszu Szkoleniowego naszego Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II. Fundusz ten został utworzony w 2021 roku i umożliwia refundację kosztów, które ponoszą pracownicy w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

kolorowe zdjęcie a na nim grupa osób, wśród nich Paweł Matusik

Dr hab. n. med. Paweł Matusik jest specjalistą kardiologiem i pracuje w Oddziale Klinicznym Elektrokardiologii Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II.