Dr Michał Ząbczyk na szpitalnym koryatrzu w białym fartuchu

Zespół pracowników naszego Szpitala opublikował artykuł oryginalny w czasopiśmie Thrombosis Research

Zespół pracowników naszego Szpitala opublikował artykuł oryginalny pt. „Low-grade endotoxemia in acute pulmonary embolism: links with prothrombotic plasma fibrin clot phenotype” w czasopiśmie Thrombosis Research (Q1, IF=7,5)

Autorami artykułu są: Michał Ząbczyk, Aleksandra Kruk (równy wkład autorów), Joanna Natorska i Anetta Undas.

dr hab. n. med. Michał Ząbczyk

Autorzy po raz pierwszy wykazali, że we krwi krążącej pacjentów z ostrą zatorowością płucną (ZP) obecne są niskie stężenia lipopolisacharydu (LPS).

Zaobserwowano także, że stężenia LPS wzrastają wraz z ciężkością ZP i mogą przyczyniać się do zwiększonej generacji trombiny i hipofibrynolizy.