Udostępnianie informacji publicznej

Powszechność dostępu do informacji publicznej realizowana jest w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II m.in. poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Szpitala.

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej:

Wszystkie wnioski o udostępnienie informacji publicznej można złożyć za pośrednictwem:

  • Dziennika Podawczego Szpitala (Pawilon A-V, I piętro),
  • pocztą tradycyjną na adres:

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

Pawilon A-V, Dziennik Podawczy

ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków.