Udostępnianie informacji publicznej

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy  i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej.

 1. Powszechność dostępu do informacji publicznej realizowana jest w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św.  Jana Pawła II poprzez:
  • wywieszenie lub wyłożenie informacji w miejscach ogólnie dostępnych,
  • zamieszczanie informacji w urzędowym publikatorze teleinformatycznym pn. „Biuletyn Informacji Publicznej”,
  • zamieszczanie informacji na stronie internetowej Szpitala,
  • zamieszczanie informacji w intranecie szpitalnym,
  • zainstalowane w miejscach ogólnie dostępnych urządzenia umożliwiające zapoznanie się z tą informacją.

Powszechność dostępu do informacji publicznej realizowana jest w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II m.in. poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Szpitala.

Wszystkie wnioski o udostępnienie informacji publicznej można złożyć za pośrednictwem:

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II

Pawilon A-V, Dziennik Podawczy

ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków.