Zespół operacyjny podczas pracy na sali operacyjnej

26 października – Światowy Dzień Donacji i Transplantacji

Transplantacja narządów jest metodą leczenia ratującą życie i zdrowie pacjentów. Stosuje się ją w przypadku schyłkowej niewydolności organów. Przeszczepia się nerki, wątrobę, serce, płuca i trzustkę. Wykonuje się także przeszczepienia komórek krwiotwórczych, rogówek i innych tkanek.

Kolorowy plakat dotyczący transplantacji płuc

przygotował: rat. med. M. Kaleta, Koordynator Transplantologii i  Mechanicznego Wspomagania Krążenia

W 2023 roku w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II wykonaliśmy:

10 transplantacji serca (od 1988 roku już 642),

2 transplantacje płuc,

14 implantacji mechanicznego wspomagania lewej komory serca LVAD.

  • Powiedz swoim bliskim, czy zgadzasz się na zostanie dawcą narządów i tkanek po śmierci.
  • Oddaj krew w najbliższym centrum krwiodawstwa.
  • Zarejestruj się w bazie dawców szpiku.

Możesz uratować wiele osób!