Dr n. med. Sylwia Wiśniowska-Śmiałek podczas kongresu na białym tle z logo HFA

Dr n. med. Sylwia Wiśniowska-Śmiałek zajęła drugie miejsce w konkursie prac oryginalnych podczas Konferencji Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Dr n. med. Sylwia Wiśniowska-Śmiałek jest na co dzień pracownikiem Zespołu Odcinka Transplantologii i Mechanicznego Wspomagania Krążenia w naszym Szpitalu.

Dr n. med. Sylwia Wiśniowska-Śmiałek

Dr n. med. Sylwia Wiśniowska-Śmiałek podczas konferencji w Madrycie

Dr n. med. Sylwia Wiśniowska-Śmiałek zajęła drugie miejsce w konkursie prac oryginalnych podczas Konferencji Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – praca pod tytułem „Comparison of COVID-19 clinical course between LVAD recipients implanted before and during COVID-19 pandemic” (Porównanie przebiegu klinicznego COVID-19 między biorcami LVAD wszczepionymi przed pandemią COVID-19 i podczas niej).

Rozprzestrzenianie się epidemii COVID‑19 zmieniło każdy aspekt medycyny, w tym także pracę ośrodków transplantacji serca i wykonujących implantację urządzeń wspomagających lewą komorę (LVAD).

Opracowany temat miał na celu weryfikację, czy istnieją różnice w przebiegu COVID-19 u biorców pomp LVAD wszczepionych przed i podczas pandemii COVID-19.

Praca została wygłoszona na Europejskim Kongresie EuropeanSociety of Cardiology (ESC) w Barcelonie, a także na Europejskim Kongresie Heart Failure ESC w Madrycie.