Kolorowa okładka magazynu Diabetologia

Publikacja naukowa w prestiżowym czasopiśmie Diabetologia

W prestiżowym naukowym czasopiśmie „Diabetologia” został opublikowany artykuł pod tytułem „Diabetes concomitant to aortic stenosis is associated with increasedexpression of NF-κB and more pronounced valve calcification”. Autorami są pracownicy związani z naszym Szpitalem: mgr inż. Magdalena Kopytek, dr n. med. Piotr Mazur, dr n. med. Michał Ząbczyk, prof. dr hab. n. med. Anetta Undas, dr hab. n. med. Joanna Natorska.

Publikacja omawia zagadnienia związane z tematem cukrzycy typu 2 oraz stenozy aortalnej.

Celem badania było sprawdzenie czy cukrzyca typu 2 współistniejąca ze zwężeniem zastawki aortalnej nasila miejscowy stan zapalny zastawek i aktywację układu krzepnięcia poprzez nasiloną aktywację szlaku NF-κB i zwiększoną ekspresję białka morfogenetycznego kości 2 (BMP-2).

Badaniem objęto 50 osób z ciężką izolowaną stenozą aortalną (AS) i współistniejącą cukrzycą typu 2 oraz 100 pacjentów z AS bez cukrzycy dobranych pod względem wieku i płci. Diabetycy w porównaniu z osobami bez cukrzycy wykazywali zwiększoną ekspresję zastawkową NF-κB, BMP-2 oraz nasiloną aktywację układu krzepnięcia. U pacjentów z cukrzycą zaobserwowano korelację ekspresji NF-κB z poziomem HbA1c i fruktozaminy w surowicy. Co ważne, u chorych na cukrzycę ekspresja NF-κB korelowała z nasileniem wady zastawkowej. Eksperymenty in vitro przeprowadzone na hodowlach komórek wyizolowanych z zastawek aortalnych (VICs) wykazały, że glukoza nasila ekspresję NF-κB i BMP-2 a inhibicja stresu oksydacyjnego i/lub szlaku NF-κB blokuje kalcyfikację VICs, co sugeruje, że wysokie dawki glukozy aktywują stres oksydacyjny nasilający procesy zapalne.

Zatem, badanie sugeruje, że u pacjentów z AS i współistniejącą cukrzycą typu 2 konieczna jest kontrola parametrów wyrównania cukrzycy, takich jak HbA1c czy fruktozamina a utrzymanie ich w prawidłowym zakresie może spowolnić tempo progresji AS.

Badanie zostało sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki (UMO-2015/19/B/NZ5/00647).

Artykuł dostępny jest w wersji on-line:

(Diabetologia. 2021 Sep 7. doi: 10.1007/s00125-021-05545-w.)

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00125-021-05545-w.pdf

 

Gratulujemy!