Grafika - Ważny komunikat

Ogłoszenie o kasacji (niszczeniu) dokumentacji medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie art. 29 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 849 t.j.) Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II informuje, że ze względu na upłynięcie okresu przechowywania, który dla osób dorosłych wynosi 20 lat, natomiast dla dzieci przyjętych do 2 roku życia –  22 lata, indywidualna dokumentacja medyczna w postaci historii choroby będzie przekazana do  zniszczenia (kasacji) w sposób uniemożliwiający identyfikację danych.

Planowane jest zniszczenie historii choroby pacjentów leczonych w:

 • Oddziale Chorób Zakaźnych Dorosłych w latach 1997-1998
 • Oddziale Wirusowego Zapalenia Wątroby w latach 1999-2000
 • Zakładzie Hemodynamiki i Angiokardiografii w roku 2000
 • Oddziale Chirurgii Klatki Piersiowej w latach 1997-2000
 • IV Oddziale Chorób Płuc w latach 1997-2000
 • III Oddziale Chorób Płuc w latach 1997-2000
 • II Oddziale Chorób Płuc w latach 1997-2000
 • I Oddziale Chorób Płuc w latach 1997-2000
 • Oddziale Neuroinfekcji w latach 1993-1998
 • Klinice Choroby Wieńcowej w latach 1997-1998
 • Oddziale Klinicznym Choroby Wieńcowej w latach 1999-2000
 • Klinice Chorób Serca i Naczyń w latach 1997-1998
 • Oddziale Klinicznym Chorób Serca i Naczyń w latach 1999-2000
 • Klinice Chirurgii Serca i Naczyń w latach 1997-1998
 • Oddziale Klinicznym Chirurgii Serca i Naczyń w latach 1999-2000
 • Oddziale Chorób Infekcyjnych Dzieci w latach 1992-1998
 • Oddziale Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego w roku 1991
 • Klinice Elektrokardiologii w latach 1997-1998
 • Oddziale Klinicznym Elektrokardiologii w latach 1999-2000
 • Ośrodku Diagnostyki i Rehabilitacji Chorób Serca i Płuc, Pododdziale Szybkiej Diagnostyki w roku 2000

 

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału wymienionej wyżej dokumentacji proszone są o złożenie wniosku:

 • bezpośrednio w siedzibie Archiwum Medycznego Szpitala (budynek A-I), w godzinach od 7.00 do 14.35, lub
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202,

z dopiskiem: Archiwum Medyczne, lub

 

Osobami uprawnionymi do odbioru dokumentacji medycznej są:

 • pacjent, tj. osoba, której dokumentacja dotyczy,
 • przedstawiciel ustawowy pacjenta,
 • osoba upoważniona przez pacjenta w trakcie pobytu w Szpitalu,
 • osoba bliska – po śmierci pacjenta, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.

 

Termin składania wniosków o wydanie dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia upływa z dniem 8 kwietnia 2022 r. (w przypadku wniosku przesłanego pocztą decyduje data wpływu korespondencji).  Po upływie tego terminu dokumentacja zostanie zniszczona i nie będzie możliwości jej odbioru.

 

Wzór wniosku o wydanie dokumentacji przeznaczonej do zniszczenia znajduje się poniżej:

 

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia

 

Kontakt w sprawie:

Archiwum Medyczne

tel. 12 614 32 87, 12 614 34 75

email: