Terapia mechanicznego wspomagania serca i płuc przy użyciu pozaustrojowej oksygenacji membranowej (ECMO) w naszym Szpitalu

Już od ponad 20 lat I Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z Oddziałem Klinicznym Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii prowadzi terapię mechanicznego wspomagania serca i płuc przy użyciu pozaustrojowej oksygenacji membranowej (ECMO) u pacjentów w stanie zagrożenia życia.

ECMO znajduje zastosowanie m.in. w terapii ostrej niewydolności serca, przewlekłej niewydolności serca, przypadkowej głębokiej hipotermii, niewydolności oddechowej. Jest to inwazyjna i obarczona powikłaniami procedura jednakże dzięki kompetencjom wysoko wykwalifikowanego zespołu pracowników Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II jest w stanie ratować ludzkie życie. Ponad 300 implantacji wykonanym w Szpitalu pozwoliło nam zebrać niezbędne doświadczenie i nieść pomoc na najwyższym poziomie.

W lipcu 2013 roku w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II zostało uruchomione Centrum Leczenia Hipotermii Głębokiej i wraz z nim program leczenia  pacjentów w przypadkowej głębokiej hipotermii, którzy wymagają wszczepienia ECMO. Program ten zyskał uznanie w kraju jak i za granicą, o czym świadczy m.in. nagroda Światowej Organizacji Zdrowia WHO za działalność na rzecz zdrowia publicznego, a także nagrody Ministra Zdrowia i Prezesa Rady Ministrów. Stworzony program został wdrożony na obszarze całej Polski wraz z utworzeniem ośrodków regionalnych. Jako ośrodek wpisany w „Wojewódzki plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne” jesteśmy do dyspozycji 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu przez cały rok. Konsultujemy poszkodowanych w przypadkowej hipotermii i kwalifikujemy ich do leczenia z użyciem ECMO.

Urządzenie Ecmo

Hipotermia jest tylko fragmentem naszej działalności. W ostatnim czasie hospitalizowaliśmy m.in. 34-letnią pacjentkę, u której w wyniku infekcji wirusem grypy doszło do ciężkiego uszkodzenia mięśnia sercowego. Wymagała implantacji ECMO oraz wielu zaawansowanych procedur medycznych. Dzięki wysiłkowi całego zespołu udało się uzyskać znaczącą poprawę z dużą nadzieją na wyzdrowienie. Pacjentka do czasu tego zdarzenia była osobą całkowicie zdrową, stąd nasz apel o nielekceważenie objawów infekcji oraz zachęcamy do szczepień na infekcje sezonowe, bo może to nam uratować zdrowie i życie!

Urządzenie Ecmo

„W ostatnich tygodniach hospitalizowaliśmy 36-letnią kobietę z kardiomiopatią połogową, czyli poporodowym uszkodzeniem serca, która wymagała mechanicznego wspomagania krążenia, gdyż z powodu znacznego upośledzenia kurczliwości serca doszło u niej do zatrzymania krążenia” – mówi dr n. med. Hubert Hymczak, Zastępca Kierownika I Oddziału Anestezjologii i Intensywej Terapii.

Podkreślamy, iż skomplikowana terapia ECMO to praca licznego zespołu począwszy od lekarzy anestezjologów, intensywistów, kardiochirurgów, chirurgów naczyniowych, transplantologów,  pielęgniarek, perfuzjonistów, fizjoterapeutów, opiekunek medycznych i salowych.