kolorowe zdjęcie na nim moment operacji transplantacji płuc, widzimy zespół zabiegowy

Pierwsza transplantacja płuc w naszym Szpitalu

W połowie czerwca 2023 roku po raz pierwszy wykonano przeszczepienie płuc w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II. To pierwszy ośrodek przeszczepienia płuc w Małopolsce.

Pacjentka to 40-letnia kobieta, niepaląca, z chorobą śródmiąższową płuc, w wyniku której doszło do nieodwracalnego zwłóknienia narządu.
Od kilku lat zmagała się z trudnościami w oddychaniu. Najmniejszy wysiłek stanowił bardzo dużą trudność. Pod koniec maja 2023 roku w trybie pilnym, została hospitalizowana w Oddziale Chorób Śródmiąższowych Płuc i Transplantologii, gdzie zespół pod kierownictwem dr n.med. Mirosława Nęckiego przeprowadził badania, ustalił ciężki stopień zaawansowania choroby i zakwalifikował do przeszczepienia płuc, jako zabiegu ratującego jej życie.

Na zdjęciu widok na salę intensywnego nadzoru, na zdjęciu pielęgniarka i pacjent

Pacjentka p. Małgorzata po transplantacji płuc

– Po otrzymaniu informacji z Centrum Koordynacyjnego Poltransplant, że jest potencjalny dawca, który na podstawie szeregu badań obrazowych i biochemicznych jest optymalny dla naszej pacjentki, nastąpiła akceptacja, która zawsze odbywa się zespołowo, czyli w zespole kardiochirurga, pulmonologa i anestezjologa. Pierwszym etapem operacji było pobranie narządu od dawcy i jego transport do naszego szpitala. Wielką pomoc okazało nam wojsko z 8 Bazy Lotnictwa Transportowego w Krakowie, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Następnie przeprowadzono zabieg przeszczepienia obu płuc na Sali Operacyjnej Oddziału Klinicznego Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii. Zabieg, który należy do wymagających technicznie, okazał się wyjątkowo skomplikowany z uwagi na obustronne masywne zrosty w jamach opłucnowych, które spowodowały trudności anatomiczne w przeprowadzeniu operacji. Operacja trwała 14 godzin i zakończyła się sukcesem dzięki dodatkowemu wsparciu doświadczonego zespołu transplantologów z Zabrza (kardiochirurdzy i anestezjolog). Nasz zespół przechodził ponad roczne szkolenie w Zabrzu i obecnie razem współpracujemy, korzystając z ich ponad 20 -letniego doświadczenia w transplantacji płuc. Po operacji pacjentka została przeniesiona do I Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, gdzie dzięki wspólnej pracy zespołu lekarskiego (anestezjolog, pulmonolog), pielęgniarskiego i fizjoterapeutycznego, została wybudzona już w drugiej dobie pooperacyjnej i mogła oddychać w pełni własnymi, nowymi płucami bez konieczności wspomagania respiratorem – powiedział transplantolog kliniczny i kardiochirurg dr hab. n. med. Jacek Piątek (Zastępca Kierownika Oddziału Klinicznego Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii).

– W czasie pobytu na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii wdrożono m.in. leczenie immunosupresyjne mające na celu zapobieganie odrzuceniu przeszczepionego narządu oraz rozpoczęto intensywną rehabilitację. Dla wielu osób przeszczep płuc jest to jedyny ratunek i szansa na wydłużenie życia – mówi dr n. med. Mirosław Nęcki, specjalista transplantologii klinicznej, chorób płuc i chorób wewnętrznych (Kierownik Oddziału Śródmiąższowych Płuc i Transplantologii).

– Obecnie dalszy proces leczenia i rehabilitacji nie wymaga już intensywnej terapii, dlatego pacjentka przebywa na Oddziale Chorób Śródmiąższowych Płuc i Transplantologii – powiedział dr hab. n. med. Jacek Piątek, transplantolog kliniczny i kardiochirurg.

Wypowiedź doktora Jacka Piątka do telewizji

dr hab. n. med. Jacek Piątek

– Bardzo się cieszę, że wykonaliśmy przełomową, pierwszą transplantację płuc. W naszym szpitalu od lat funkcjonują doświadczone oddziały pulmonologiczne i możliwość leczenia pacjentów z krańcowymi chorobami płuc była dla nas bardzo ważna. To kolejny krok w dostępie do procedur ratujących życie pacjentów w naszym szpitalu. Transplantacja płuc jest operacją, która dla niektórych pacjentów jest jedynym sposobem na życie i jest wykonywana w niewielu ośrodkach w Polsce. Ważne jest, byśmy jako społeczeństwo wyrażali wolę, by w razie śmierci człowieka można było wykorzystać jego organy do ratowania życia innym ludziom. Cieszę się, że pacjentka czuje się coraz lepiej. To dzięki temu, że tak wspaniały zespół doświadczonych lekarzy przeszczepiających płuca – transplantologów wykonał ten trudny i skomplikowany zabieg. Trzeba tu również docenić ogromny wysiłek całego zespołu, który współpracował przy przeszczepie oraz bezpośrednio po nim: anestezjologów, perfuzjonistkę, zespół pielęgniarski oraz zespół fizjoterapeutów. To bardzo skomplikowany proces, ale jako szpital mamy wieloletnie doświadczenie w operacjach transplantacji serca, więc tym łatwiej jest nam przeprowadzać procedurę przeszczepienia płuc – powiedział lek. Grzegorz Fitas, dyrektor Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II.

Wypowiedzi dla mediów

Konferencja prasowa

– To bardzo ważny dzień dla Małopolski, gdyż Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II wchodzi w kolejny etap rozwoju. Bardzo się cieszę, że mamy teraz w naszym regionie ośrodek przeszczepiania płuc. W ten sposób pacjenci z naszego regionu nie będą musieli jechać wiele kilometrów, by ratować swoje życie.
Transplantacje płuc to operacje najwyższego poziomu medycznego i są wykorzystywane w leczeniu najciężej chorych pacjentów z chorobami płuc. Najważniejsze jest, że mamy tak wspaniałe zespoły specjalistów od pielęgniarek po transplantologów, którzy potrafią sprostać tak trudnym i skomplikowanym zabiegom.
Urząd Marszałkowski stara się o ciągłe wsparcie nowoczesnych palcówek medycznych, takich jak Szpital im. św. Jana Pawła II. W ciągu tylko ostatniego roku m.in. dzięki Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakiet Medyczny III, Oddział Chorób Śródmiąższowych Płuc i Transplantologii został wyposażony w nowoczesny sprzęt medyczny m.in. w zestaw do trudnych intubacji, pompy infuzyjne, aparat do USG typ 1, kardiomonitory i centralę monitorująca stan pacjentów, oraz nowoczesne łóżka wielofunkcyjne dla pacjentów. Niewątpliwie pomaga to w leczeniu chorych z ciężkimi chorobami płuc, przeprowadzaniu kwalifikacji do transplantacji płuc oraz opiece po przeszczepie, tak jak obserwujemy to dzisiaj. Szpital otrzymał także środki na zakup wyposażenia nowoczesnej sali hybrydowej, angiografu. Sprzęt jest ważny, ale najważniejsza jest kadra, która potrafi z sukcesem wykorzystać nowoczesne technologie.
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II jest naszą marką, marką Małopolski i ciągle stawia na rozwój procedur medycznych. To bardzo ważne dla mieszkańców nie tylko Małopolski.– powiedział Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

By przeprowadzić tak skomplikowaną operację potrzebny jest doświadczony w transplantacjach zespół. W wykonaniu operacji uczestniczyli:

pobranie płuc od dawcy:
dr n. med. Grzegorz Wasilewski,
piel. operacyjny Łukasz Wrona,
piel. operacyjna Justyna Kosmala,

przeszczepienie płuc:

kardiochirurg dr hab. n. med. Jacek Piątek,
kardiochirurg dr n. med. Grzegorz Wasilewski,
anestezjolog dr n. med. Hubert Hymczak,
piel. anestezjologiczna Grażyna Grochal-Wilkosz,
piel. anestezjologiczna Joanna Walat,
piel. operacyjna Elżbieta Sowa,
piel. operacyjna Danuta Rybicka -Koniuszy,

perfuzjonista: Agnieszka Derdaś.

Zespół z Zabrza:
anestezjolog dr Anna Pióro,
kardiochirurg dr n. med. Maciej Urlik,
kardiochirurg dr n. med. Tomasz Stącel,
kardiochirurg dr n. med. Piotr Pasek,
fizjoterapeuta mgr Łukasz Lech.

Gdy pacjentka przebywała na I Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii pacjentką zajmował się zespół fizjoterapeutów pod kierownictwem dr n. kf Dominiki Batyckiej – Stachnik.  Proces kontynuowany jest w Oddziale Chorób Śródmiąższowych i Transplantologii, gdzie fizjoterapią pacjentki zajmują się mgr Jakub Leżański i mgr Michał Stachnik.

Przypomnijmy…
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II na początku kwietnia 2023 roku podpisał umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na finansowanie zabiegów transplantacji płuc.
W grudniu 2022 roku szpital otrzymał pozwolenie Ministra Zdrowia na przechowywanie i przeszczepianie płuc pobranych od zmarłych dawców.
Dotychczas w Polsce tylko w pięciu miastach wykonywane były takie operacje – Gdańsku, Szczecinie, Poznaniu, Warszawie i Zabrzu. Teraz dołączył Kraków, czyli Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II.
Koordynatorami zespołu odpowiedzialnego za kwalifikację potencjalnych pacjentów do przeszczepiania płuc (biorców) w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II jest transplantolog kliniczny i kardiochirurg dr hab. n. med. Jacek Piątek (Zastępca Kierownika Oddziału Klinicznego Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii) wraz ze specjalistą transplantologii klinicznej, chorób płuc i chorób wewnętrznych dr n. med. Mirosławem Nęckim (Kierownik Oddziału Chorób Śródmiąższowych Płuc i Transplantologii).
W Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II funkcjonuje Oddział Kliniczny Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii, który z powodzeniem przeszczepia serca. Kilka lat temu, biorąc pod uwagę rosnące potrzeby pacjentów z makroregionu, podjęto starania, by uzyskać zgodę na przeszczepianie płuc. W 2022 roku interdyscyplinarny zespół lekarzy rozpoczął szkolenie w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, czerpiąc z doświadczenia od tamtejszych transplantologów.
Przeszczepienie płuc to zabieg chirurgiczny wykonywany u chorych z ciężkim i nieodwracalnym uszkodzeniem tego narządu, u których wykorzystano już inne możliwości leczenia (farmakologicznego, rehabilitacyjnego, tlenoterapii).
Najczęściej transplantacji płuc poddawane są osoby chorujące na: przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, idiopatyczne zwłóknienie płuc, mukowiscydozę, idiopatyczne nadciśnienie płucne i inne.
W 2022 roku w Polsce wykonano 93 transplantacje płuc od zmarłych dawców. Na Krajowej Liście Oczekujących na przeszczepienie tego narządu jest obecnie niemal 140 osób.
Niestety liczba wykonywanych przeszczepień, ale także donacji narządów w Polsce jest znacząco niższa w porównaniu do wielu innych państw Unii Europejskiej.
Dziedzina transplantologii nie ma szansy na dalszy rozwój bez akceptacji społeczeństwa. Według polskiego prawa każda zmarła osoba może być uznana za potencjalnego dawcę tkanek i narządów, jeśli za życia nie wyraziła sprzeciwu. W praktyce to jednak rodzina zmarłego podejmuje ostateczną decyzję. Oświadczenie woli pomaga bliskim w jej uszanowaniu, a jeden zmarły może uratować życie nawet ośmiu osobom.
Przeszczepienie narządów to niejednokrotnie ostatnia i jedyna szansa na polepszenie stanu zdrowia i uratowanie życia choremu.

MEDIA O TRANSPLANTACJI (po konferencji prasowej):

Pierwsza transplantacja płuc w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II  – konferencja prasowa 28 czerwca 2023, godz. 10.00

krakow.tvp.pl , 28 czerwca 2023, wyd. Kroniki (godz. 14.30, 18.30, 21.30)

„Szpital im. św. Jana Pawła II wykonał pierwszy przeszczep płuc”

krakow.tvp.pl , 28 czerwca 2023, wyd. Kroniki (godz. 16.30)

„Szpital im. św. Jana Pawła II wykonał pierwszy przeszczep płuc”

radiokrakow.pl, 28.06.2023 (oraz informacja w serwisach) 

„Lekarze ze Szpitala im. św. Jana Pawła II w Krakowie wykonali pierwszy przeszczep płuc”

Radio Kraków (1.07.2023 – Magazyn Medyczny w całości poświęcony transplantacji płuc w naszym Szpitalu)

Pierwszy przeszczep płuc w Małopolsce

Dziennik Polski wyd. 29 czerwca 2023  i dziennikpolski.24.pl, 28.06.2023

„Kraków. Przełomowa operacja w Szpitalu św. Jana Pawła II. To pierwszy przeszczep płuc w Małopolsce”

gazetakrakowska.pl, 28 czerwca 2023

„Kraków. Przełomowa operacja w Szpitalu św. Jana Pawła II. To pierwszy przeszczep płuc w Małopolsce”

Radio ESKA (28 czerwca 2023 – informacja w ciągu dnia w Aktualnościach) oraz informacja na stronie internetowej radia

Pierwsza transplantacja płuc w Małopolsce. To tylko w Krakowie

Radio ZET (28 czerwca 2023 – informacja o transplantacji w serwisach informacyjnych)

Tarnowska TV (telewizja internetowa, 30.06.2023) 

Pierwsza transplantacja płuc w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II

Play Kraków (telewizja internetowa 5.07.2023) 

Wielki dar życia – o transplantacji płuc w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II

Nowy Gość (wyd. 26/2023)

Pierwszy przeszczep płuc w Małopolsce

Gosc.pl (6 lipiec 2023) 

Znów oddycha 

krknews.pl, 28 czerwca 2023

„Szpital im. św. Jana Pawła II wykonał pierwszy przeszczep płuc”

IKC.PL (28 czerwca 2023)

Pierwsza transplantacja płuc w krakowskim szpitalu. Operacja trwała 14 godzin

Medycyna praktyczna (dostęp dla lekarzy)

Pierwsze przeszczepienie płuc w Małopolsce

podyplomie.pl, 28 czerwca 2023

„Małopolska zyskała swój pierwszy ośrodek przeszczepiania płuc”

medexpress.pl, 28 czerwca 2023

„Kraków: Pierwsza transplantacja płuc w małopolskim ośrodku”

radiokielce.pl, 28.06.2023

„Szpital im. św. Jana Pawła II wykonał pierwszy przeszczep płuc”

radio.opole.pl, 28.06.2023

„Małopolskie/ Szpital im. św. Jana Pawła II wykonał pierwszy przeszczep płuc”

Małopolska.pl

„Pierwsza transplantacja płuc w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II”

Halo Gorlice (halogorlice.info)

Pierwsza taka transplantacja w Krakowie! A jaka jest Twoja wola?

LOVE KRAKOW.PL (30.06.2023)

Pierwszy przeszczep płuc w Małopolsce. Specjaliści ze szpitala im. Jana Pawła II uratowali 40-latkę

Lubię Kraków (30 czerwca 2023) 

Przełomowa operacja w krakowskim szpitalu

everethnews.pl (3 lipca 2023)

Pierwszy przeszczep  płuc w Małopolsce