Angiograf w sali zabiegowej

Otwarcie nowoczesnej sali hybrydowej w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II

W dniu 20.12.2022 roku w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II odbyło się uroczyste otwarcie nowoczesnej sali hybrydowej w Pracowni Hemodynamiki i Angiografii Oddziału Klinicznego Kardiologii Interwencyjnej z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego.

Sala hybrydowa

Angiograf w nowej sali hybrydowej i przebudowa pomieszczeń Oddziału Klinicznego Kardiologii Interwencyjnej z Pododdziałem Nadzoru Kardiologicznego w Szpitalu im. Jana Pawła II w Krakowie dla powstania nowej sali hybrydowej wraz z wyposażeniem była możliwa dzięki dofinansowaniu z budżetu Województwa Małopolskiego w kwocie: 5 060 800,00 zł.

W sali hybrydowej będą realizowane zabiegi z zakresu kardiologii interwencyjnej, chirurgii naczyniowej oraz endowaskularnej, kardiochirurgii małoinwazyjnej, elektrokardiologii i angiologii. Dzięki modernizacji, podczas pojedynczego znieczulenia będzie możliwe przeprowadzanie zabiegów z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności kilku zespołów wielospecjalistycznych podczas pojedynczej procedury. Takie postępowanie skróci proces leczniczy i umożliwi przeprowadzenie większej ilości zabiegów, utrzymując równocześnie ich wysoką jakość.

Z lewej strony prof. dr hab. n. med. Jacek Legutko, a z prawej strony na fotografii Łukasz Smółka, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

Kompleksowe wyposażenie sali w najnowocześniejszy sprzęt pozwoli na przeprowadzanie najbardziej złożonych zabiegów kardiologicznych w obrębie tętnic wieńcowych i aorty, a zwłaszcza zabiegów strukturalnych, korygujących nabyte i wrodzone wady serca, złożonych ablacji zaburzeń rytmu oraz kompleksowych zabiegów hybrydowej rewaskularyzacji serca.

Nasz Ośrodek jest jednym z wiodących w Polsce w zakresie przezskórnego wszczepienia zastawki aortalnej. W 2008 roku wykonano tu pierwszy zabieg tego rodzaju w naszym kraju. Od tej pory implantowaliśmy 650 zastawek przezskórnych, a w samym roku 2022 już 150. Pomimo corocznego wzrostu, liczba ta jest nadal znacznie poniżej potrzeb zdrowotnych naszych pacjentów. Poza zabiegami na zastawce aortalnej i płucnej prowadzimy przezskórne interwencji w zakresie zastawki mitralnej, trójdzielnej. Takich zabiegów metodą plastyki brzeg do brzegu wykonaliśmy przez ostatnie lata 150. Nowa sala hybrydowa, wyposażona zgodnie ze standardami światowymi i istotnie zwiększy dostępność tych ratujących życie i poprawiających jego jakość procedur, a także pozwoli na opracowanie nowych metod leczenia hybrydowego.

Łukasz Smółka, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego podczas uroczystości otwarcia nowej sali hybrydowej

W sali hybrydowej wykonywane będą również najbardziej kompleksowe zabiegi przezskórnej rewaskularyzacji wieńcowej z wykorzystaniem przezskórnych pomp do krótkoterminowego wspomagania krążenia. Będzie to ważne uzupełnienie prowadzonego od wielu lat programu leczenia krańcowej niewydolności serca z wykorzystaniem chirurgicznych pomp do wspomagania lewej komory oraz przeszczepów serca. Umożliwi to również rozpoczęcie programu leczenia wstrząsu kardiogennego z zastosowaniem pomp wspomagających pracę lewej komory czy systemu pozaustrojowego utlenowania krwi.

Dyrektor Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II – lek. Grzegorz Fitas

Zakupiony został nowoczesny angiograf, którego precyzja i nowoczesne oprogramowanie daje operatorom komfort pracy oraz zapewnia pewność uzyskania optymalnego wyniku zaplanowanego zabiegu przy jednoczesnym zastosowaniu minimalnej dawki promieniowania rentgenowskiego. Ponadto, dzięki integracji i fuzji różnych metod obrazowania w czasie rzeczywistym (angiografia, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny czy trójwymiarowa echokardiografia przezprzełykowa) zwiększone zostanie bezpieczeństwo wykonywanych procedur. Dodatkową cechą poprawiającą funkcjonalność angiografu na sali hybrydowej jest zastosowanie zawieszenia sufitowego – co pozwala na niezakłócony dostęp całego zespołu operacyjnego do pacjenta.

Obecnie w Pracowniach Hemodynamiki i Angiografii znajdują się cztery sale zabiegowe, w których miesięcznie wykonywanych jest ponad 760 procedur, co w skali całego roku daje ich ponad 9 000. Średnio na jedną salę zabiegową przypada 190 procedur na miesiąc, a rocznie ponad 2 200.