Aniograf znajdujący się na sali zabiegowej, który sluzy do przeprowadzania operacji na naczyniach i sercu

Uroczyste uruchomienie sali zabiegowej  „C” należącej do Pracowni Hemodynamiki i Angiografii Oddziału Klinicznego Kardiologii Interwencyjnej z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

W Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II odbyło uroczyste uruchomienie sali zabiegowej  „C” należącej do Pracowni Hemodynamiki i Angiografii Oddziału Klinicznego Kardiologii Interwencyjnej z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego.

Obecni byli m.in. Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Łukasz Smółka, Dyrektor Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej UMWM – Dominika Studnicka, a zaproszonych gości przywitał m.in. Dyrektor Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II – lek. Grzegorz Fitas wraz z Kierownikiem Oddziału Kardiologii Interwencyjnej z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego – prof. dr hab. n. med. Jacek Legutko.

Dotychczasowy 12-letni mocno wyeksploatowany sprzęt został zastąpiony najnowocześniejszym angiografem, który spełnia najwyższe standardy wraz z wyposażeniem. Kompleksowa inwestycja pozwoliła również na zakup:

  • stacji postpocessingowej służącej do obróbki uzyskanych obrazów – w tym rekonstrukcji 3D wspomagających zabiegi rewaskularyzacji naczyń wieńcowych u pacjentów z CTO (Chronical Total Oclusion) – przewlekła niewydolność.
  • Automatycznego wstrzykiwacza kontrastu redukującego dawkę promieniowania, którą otrzymuje pacjent podczas przeprowadzania zabiegu.
  • Przenośnego aparatu ultrasonograficznego – skracającego czas ustawiania i przygotowania aparatu, a także zapewnia optymalizację parametrów obrazowania.
Urządzenie do przeprowadzania zabiegów w obrębie naczyń i serca

Angiograf na sali zabiegowej „C”

Łączna kwota inwestycji to niemal 3 850 000 zł i została zrealizowana ze środków własnych Szpitala.

Angiografia to badanie obrazowe z wykorzystaniem promieni rentgenowskich i kontrastu, służące do oceny naczyń krwionośnych i przeprowadzania zabiegów endowaskularnych, czyli wewnątrznaczyniowych, których celem, których celem może być na przykład poszerzenie przepływu w zmienionych chorobowo tętnicach w szczególności oprogramowanie do analizy stenoz w naczyniach wieńcowych i obwodowych), a także angiografii rotacyjnej.

Nowy sprzęt będzie służyć do diagnostyki i leczenia chorób naczyń krwionośnych naszych pacjentów.

Aparat jest dodatkowo wyposażony w system echo-nawigacji, czyli pełną integrację angiografu z aparatem ultrasonograficznym. Ułatwia to orientację przestrzenną w sercu i daje kardiologowi interwencyjnemu większą precyzję i kontrolę w trakcie zabiegu.

Obecnie w Pracowniach Hemodynamiki i Angiografii znajdują się cztery sale zabiegowe, w których miesięcznie wykonywanych jest ponad 760 procedur, co w skali całego roku daje ich ponad 9 000. Średnio na jedną salę zabiegową przypada 190 procedur na miesiąc, a rocznie ponad 2 200.