prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gajos

Pełnomocnik Dyrektora Szpitala ds. Edukacji i Współpracy z Mediami – prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gajos, został wyróżniony przez studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego (kierunek dietetyka 2016-2021)

Pełnomocnik Dyrektora Szpitala ds. Edukacji i Współpracy z Mediami – prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gajos, został wyróżniony przez studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego (kierunek dietetyka 2016-2021). Otrzymał dyplom wraz z podziękowaniem za zaangażowanie, niezwykłe ćwiczenia i pasję w przekazywaniu wiedzy.

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ściśle współpracuje z Uniwersytetem Jagiellońskim Collegium Medicum. W Klinikach Uniwersytetu zlokalizowanych na terenie Szpitala studenci uczestniczą w zajęciach dydaktycznych i pozyskują wiedzę praktyczną od najlepszych naszych specjalistów.

Prof. dr hab. nauk medycznych i nauk o zdrowiu Grzegorz Gajos pracuje jako kardiolog i specjalista chorób wewnętrznych w Oddziale Klinicznym Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca oraz w Poradni Kardiologicznej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II . Obecnie pełni funkcję Prodziekana Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. nauki i rozwoju. W latach 2019-2021 Przewodniczący Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Jest autorem wielu publikacji z kardiologii oraz dotyczących wpływu diety na ludzkie zdrowie.  Laureat nagród Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego: za najlepszą publikację oraz dwukrotnie zespołowej nagrody wdrożeniowej. Współprowadzi jedne z najlepszych naukowych czasopism medycznych w Polsce pełniąc funkcję Executive Editor w Polish Archives of Internal Medicine oraz Associate Editor w Kardiologii Polskiej.

Prowadził wiele badań klinicznych w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II, w tym badań finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przez Narodowe Centrum Nauki. Jest obecnie Koordynatorem Krajowym w Polsce trzech wieloośrodkowych badań klinicznych w zakresie niewydolności serca, zaburzeń lipidowych oraz otyłości.

Dodatkową pasją prof. Grzegorza Gajosa jest wiedza o winie. Jest absolwentem Weinakademie Österreich oraz Wine and Spirits Education Trust w Londynie gdzie uzyskał tytuł Diploma in Wines and Spirits. Prowadzi zajęcia z tego zakresu na studiach podyplomowych w Collegium Civitas, w Podkarpackiej Akademii Wina oraz w Szkole Sommelierów.

Nagrodę dla najlepszego nauczyciela akademickiego na Wydziale Lekarskim CM UJ otrzymuje już po raz szósty. Jest ona szczególnie cennym wyróżnieniem gdyż jest przyznawana w drodze głosowania przez samych studentów.