Grafika przedstawiająca obrazek czarnych płuc nawiązująca do palenia wyrobów tytoniowych

Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu

Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu, obchodzony jest corocznie w trzeci czwartek listopada. Inicjatywę tę w Polsce obchodzimy od 1991 roku.

W naszym Szpitalu funkcjonuje Poradnia Antynikotynowa. Służy specjalistycznymi poradami psychologa, psychiatry oraz eksperta od leczenia uzależnień, a także badaniami spirometrycznymi.

Z usług Poradni mogą skorzystać osoby:

 • w wieku aktywności zawodowej palące nałogowo tytoń,
 • pracownicy palący nałogowo tytoń,
 • osoby pracujące w narażeniu na działanie czynników szkodliwych predysponujących do powstania POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc),
 • pracownicy BHP.

Osoby przyjmowane są bez skierowania, a udział w poszczególnych formach wsparcia jest bezpłatny!

Wystarczy zarejestrować się pod numerem telefonu: 514 602 892 lub 12 614 24 26.

Można też dokonać rejestracji osobiście w naszym Szpitalu w Pawilonie M-III (od poniedziałku do czwartku w godzinach 14:00-20:00, a także w soboty 8:00-14:00).

Z raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wynika, iż w Polsce papierosy pali 23,7% społeczeństwa powyżej 15. roku życia. Na świecie z 9 milionów zgonów rocznie przypisywanych paleniu papierosów, aż 1,9 miliona notowanych jest wskutek chorób serca u palaczy.

Palenie tytoniu niesie ze sobą bardzo wiele negatywnych skutków wpływających na stan zdrowia człowieka (także u osób, które palą biernie – wdychając dym osób palących w najbliższym otoczeniu), między innymi:

 • choroby układu oddechowego (przewlekła obturacyjna choroba obturacyjna płuc – POChP, zapalenie płuc),
 • choroby układu krążenia (niedokrwienna choroba serca, choroba naczyniowo-mózgowa, zwyrodnienie mięśnia sercowego, miażdżyca tętnic, tętniak aorty),
 • nowotwory (płuc, przełyku, jamy ustnej, krwi, nerek, górnych dróg oddechowych, pęcherza moczowego).

https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/310120009_510490267752563_7385978540492241358_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1-7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=M86gJAI87PsAX-QjVwK&tn=iuxXXgyAP9zgNAZg&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=00_AfCD8-Omf6Poc4KQ41_sOI9yt7k6Ki29ZWUtIPFCbN-TOw&oe=637AB459

Czy zdajesz sobie sprawę z korzyści wynikających z rzucenia palenia?
 • już po 20 minutach następuje obniżenie i stabilizacja ciśnienia krwi,
 • po 24 godzinach poziom tlenu we krwi wraca do normalnego poziomu,
 • 2-3 praca naszych płuc się normalizuje i wraca prawidłowa cyrkulacja tlenu,
 • po 9 miesiącach pojawia się wyraźna poprawa krążenia krwi, a także wzrasta poziom energii i poprawia się kondycja organizmu,
 • już po roku następuje zmniejszenie ryzyka wystąpienia udaru mózgu i chorób serca,
 • po 10 latach organizm osoby palącej wyroby tytoniowe w pełni się oczyszcza z toksyn.