Prezentacja z okazji Światowego Dnia Pacjenta

Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta w naszym Szpitalu

W dniu 17 września przypada Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta (World Patient Safety Day), który został ustanowiony w 2019 roku przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Celem obchodów tego dnia jest podkreślenie światowej solidarności w kwestii poprawy bezpieczeństwa opieki zdrowotnej w systemach ochrony zdrowia krajów członkowskich WHO.

Tematem Światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta w 2022 roku jest bezpieczeństwo leków (Medication Safety).

Plakat z Okazji Światowego Dnia Pacjenta w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznum im. Jana Pawła II

Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II.

Z tej okazji w naszym Szpitalu odbyło się spotkanie zorganizowane przez Biuro ds. Jakości,  z udziałem Pana Michała Bedlickiego – p.o. Dyrektora Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, jednostki Ministerstwa Zdrowia przeprowadzającej proces akredytacji w polskich szpitalach.

p. Michał Bedlicki podczas prezentacji z okazji Światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta

p. Michał Bedlicki, p.o. Dyrektora Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Wystąpienie Pana Michała Bedlickiego w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II

p. Joanna Adamczyk-Dylewska, Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II.

p. Michał Bedlicki podczas spotkania z okazji Światowego Dnia Pacjenta

p. Michał Bedlicki, p.o. Dyrektora Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Dyrekcji Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, Ordynatorzy/Kierownicy komórek medycznych i pielęgniarki oddziałowe/koordynujące.

dr farm. Łukasz Hońdo podczas spotkania z okazji Światowego Dnia Pacjenta

dr n. farm. Łukasz Hońdo – farmaceuta kliniczny z Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.

Podczas spotkania zostały przedstawione wyniki analizy retrospektywnej z przeglądu dokumentacji medycznej pod kątem dawkowania leków u pacjentów z niewydolnością nerek.