Konferencje Szkolenia

Krakowski  Szpital  Specjalistyczny im. Jana Pawła II  umożliwia wynajęcie zainteresowanym podmiotom sal konferencyjnych. Jednostką koordynującą wynajem jest Dział Edukacji.

tel. 12 614 22 65

e-mail:

Jednocześnie informujemy, że dla zmotoryzowanych uczestników konferencji, szkoleń i  warsztatów odbywających się w salach konferencyjnych Szpitala jest możliwość skorzystania z miejsc postojowych.

  • W przypadku bezpłatnych szkoleń i konferencji – wjazd  jest bezpłatny
  • W przypadku szkoleń komercyjnych – wjazd dla  uczestników jest odpłatny (wg obowiązujących stawek lub zgodnie z warunkami odrębnej umowy)

Wykaz powierzchni sal konferencyjnych Krakowskiego Szpitala  Specjalistycznego  im. Jana Pawła II

Lp.

Lokalizacja sal konferencyjnych

Powierzchnia w m2

1.

 Oddział  Kliniczny Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii

(Pawilon M-V)

147,00 m2

2.

Patio przy sali konferencyjnej na Oddziale Klinicznym Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii

(Pawilon M-V)

70 m2

3.

Oddział  Kliniczny Chorób Serca
i Naczyń z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

(Pawilon M-VIII)

70,57 m2

4.

Budynek Diagnostyki

(Pawilon M-IV)

45,70 m2

5.

Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej i Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Rehabilitacji Pulmonologicznej

(Pawilon M-I)

34,37 m2

6.

Oddział Kliniczny Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

(Pawilon M-VIII)

30,00 m

7.

Oddział Kliniczny Kardiologii Interwencyjnej z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

(Pawilon M-V)

43,00 m2

8.

Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe (Pawilon A -V)

646,60 m2

(możliwość podziału na pięć segmentów; 1 segment to  129,32 m2)

Przestrzeń tylko do współorganizacji wydarzeń ze Szpitalem

 

Razem powierzchnia:

1026,24 m2

 Szpital posiada także profesjonalny sprzęt audio i video do obsługi konferencji i spotkań.

Pobierz:  Cennik

Wybrane konferencje, które odbyły sie w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym: