Konferencje Szkolenia

Krakowski  Szpital  Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II  umożliwia wynajęcie zainteresowanym podmiotom sal konferencyjnych. Jednostką koordynującą wynajem jest Dział Edukacji.

tel. 12 614 25 86

e-mail:

Jednocześnie informujemy, że dla zmotoryzowanych uczestników konferencji, szkoleń i  warsztatów odbywających się w salach konferencyjnych Szpitala jest możliwość skorzystania z miejsc postojowych.

Opłaty za parking:

W godz. 6:00-19:00 opłata za wjazd na parking wynosi 5 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Poniżej szczegółowy cennik:

Darmowy czas od wjazdu do wyjazdu

(free time from entry to exit)

 

15 minut

Każda rozpoczęta godzina

(each started hour)

 

 

5 zł

Bilet zgubiony

(lost ticket)

 

 

200 zł

Czas od opłaty do wyjazdu

(time from payment to exit)

 

15 minut

Wykaz powierzchni sal konferencyjnych Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II:

Lp.

Lokalizacja sal konferencyjnych

Powierzchnia w m2

1.

Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe

(Pawilon A -V, parter)

646,60 m2
(możliwość podziału na pięć modułów/sal – 1 moduł – 129,32 m2)

Obecnie dostępne są 3 moduły.

2.

Oddział Kliniczny Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii

(Pawilon M-V, parter)

147,00 m2

3.

Oddział  Kliniczny Chorób Serca i Naczyń z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

(Pawilon M-VIII, I piętro)

70,57 m2

4.

Oddział Kliniczny Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

(Pawilon M-VIII, II piętro)

78,80 m2

5.

Oddział Kliniczny Kardiologii Interwencyjnej z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

(Pawilon M-V, parter)

43,00 m2

6.

Pawilon A-IV

(I piętro)

63,28 m2

Razem powierzchnia:

1049,25 m2

 Szpital posiada także profesjonalny sprzęt audio i video do obsługi konferencji i spotkań.

kolorowe zdjęcie sale konferencyjne modułowe w Pawilonie A V

kolorowe zdjęcie sale konferencyjne krzesła i stoliki