Grafika przedstawiające czarne płuca

31 maja obchodzimy Światowy Dzień bez Papierosa

31 maja obchodzimy Światowy Dzień bez Papierosa. Dzień ten został ustanowiony przez WHO w 1987 roku ze względu na rosnącą liczbę osób uzależnionych i pacjentów ze schorzeniami wywoływanymi przez palenie papierosów – głównie nowotworami płuc, przełyku, krtani i gardła. Każdego roku palenie tytoniu powoduje 8 milionów zgonów. Ponad 7 milionów z tych zgonów jest wynikiem bezpośredniego palenia tytoniu, a około 1,2 miliona jest wynikiem palenia biernego.

Dym tytoniowy składa się z 4000 tys. związków chemicznych w tym ponad 70 to substancje rakotwórcze.

Osoby palące papierosy są do 22 razy bardziej narażone na zachorowanie na raka płuc niż osoby niepalące, a także na obturacyjną chorobę płuc. Palacze tytoniu mają nawet dwukrotnie większe ryzyko udaru mózgu i czterokrotnie większe ryzyko chorób serca.

Grafika przedstawiająca korzyści wynikające z rzucenia palenia

W naszym Szpitalu funkcjonuje Poradnia Antynikotynowa.

Służy specjalistycznymi poradami psychologa, psychiatry oraz eksperta od leczenia uzależnień, a także badaniami spirometrycznymi.

Z usług Poradni mogą skorzystać osoby:

– w wieku aktywności zawodowej palące nałogowo tytoń,
– pracownicy palący nałogowo tytoń,
– osoby pracujące w narażeniu na działanie czynników szkodliwych predysponujących do powstawania POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc),
– pracownicy BHP.

Osoby przyjmowane są bez skierowania, a udział w poszczególnych formach wsparcia jest bezpłatny!

Wystarczy zarejestrować się pod nr tel. 514 602 892 lub 12 614 24 26.

Można też rejestrować się osobiście w naszym Szpitalu w pawilonie M-III (od poniedziałku do czwartku w godzinach od 14.00 do 20.00, soboty od godz. 8.00-14.00).