Grafika - Ważny komunikat

Aktualizacja 31.10.2022: Komunikat w sprawie wody

Kraków, dnia 31.10.2022 r.

Komunikat Pełnomocnika Dyrektora Szpitala ds. Edukacji w Współpracy z Mediami w sprawie wody w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II.

(stan na 31.10.2022 , godz. 14:30.)

Badania próbek wody pobranych w dniu 29.10.2022 roku w Krakowskim  Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II nie wykazały skażenia wody w wodociągu lokalnym Szpitala bakteriami z grupy coli, Escherichia coli oraz paciorkowców kałowych w żadnym punkcie poboru próbek.

 Wyniki badań otrzymane w dniu 31.10.2022 roku w godzinach przedpołudniowych  zostały przesłane do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II otrzymał w dniu 31.10.2022 o godzinie 13:12 pismo od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, w którym stwierdzono, że jakość wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych tj.:

– liczby bakterii grupy coli,

– liczby Escherichia coli,

– paciorkowców kałowych

– ogólnej liczby mikroorganizmów (22°C) – dot. wody zmieszanej oraz głębinowej

spełnia wymagania określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.).