Budynek Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego, Kraków

Akredytacja dla Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II

czarno biała grafika z certyfikatem akredytacyjnym

W dniach 5 – 7 lipca 2023 r. w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II został przeprowadzony, przez wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, przegląd akredytacyjny.
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II kolejny raz uzyskał wysoki poziom spełnienia standardów akredytacyjnych, co świadczy o dbałości o jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwo Pacjentów.
Uzyskany wynik stanowił podstawę do przyznania Szpitalowi statusu szpitala akredytowanego przez Ministra Zdrowia, na wniosek pozytywnej opinii Rady Akredytacyjnej.
Akredytacja została udzielona na okres 3 lat.
Standardy akredytacyjne, według których oceniany był szpital, podzielone są na 15 obszarów tematycznych, obejmujących zarówno procesy kliniczne, administracyjno-techniczne jak i związane z zarządzaniem jednostką.
Uzyskanie tego prestiżowego wyróżnienia wymagało zaangażowania i współpracy całego Personelu Szpitala.
Akredytacja zobowiązuje do dalszej, ciągłej pracy nad jakością udzielanych świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwem naszych Pacjentów.

Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości
Joanna Adamczyk- Dylewska