Szklane drzwi z nazwą oddziału prowadzące na I Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Nie lekceważmy objawów grypy – alarmują lekarze Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II

„W naszym Szpitalu przebywa 43-letnia pacjentka, która została zakwalifikowana do zastosowania pozaustrojowej oksygenacji membranowej (ECMO) w związku z poważnymi powikłaniami pogrypowymi” –  mówi dr n. med. Hubert Hymczak, zastępca Kierownika I Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Niestety, zdarzają się przypadki, kiedy grypa przebiega z objawami ostrej niewydolności oddechowej, a także niewydolnością serca, a pacjenci wymagają hospitalizacji na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii. Wtedy konieczne staje się zastosowanie utleniania pozaustrojowego i wspomagania krążenia (ECMO – extra corporeal membrane oxygenation).

Urządzenie to pomaga pacjentom z niewydolnością oddechową, u których zastosowanie respiratora okazało się niewystarczające. Czasem dominuje jednak niewydolność serca i w tym przypadku to właśnie ciężkie upośledzenie kurczliwości serca było wskazaniem do zastosowania ECMO. Jest to urządzenie, które może zastąpić jednocześnie pracę serca i płuc lub samych płuc w zależności od wskazań.

Urządzenie ECMO

Urządzenie ECMO (extra corporeal membrane oxygenation)

ECMO jest wsparciem także w krytycznych sytuacjach typu zatrzymanie krążenia w przypadkowej głębokiej hipotermii. Pozwala na odciążenie płuc i serca pacjenta dając możliwość na leczenie i ich regenerację, aż nastąpi czas pozwalający na samodzielną pracę.

Terapia ta jest inwazyjna, a kryteria kwalifikacji pacjentów są precyzyjnie określone. Nie każdy spełnia wymagania podłączenia do urządzenia. Wskazania i wykluczenia są ściśle zdefiniowane. Dedykowana jest pacjentom z największą szansą na przeżycie tej złożonej i trudnej procedury.

Terapia za pomocą sprzętu ECMO wymaga nie tylko użycia bardzo drogiego sprzętu, ale także niezbędny jest interdyscyplinarny i wykwalifikowany zespół medyczny.

Pomimo znacznego postępu medycyny grypa nadal pozostaje bardzo groźną chorobą, a jej możliwe powikłania mogą być przyczyną wielu problemów zdrowotnych, a także śmierci.

Grypa jest chorobą zakaźną o wysokiej zapadalności i śmiertelności.  Według danych epidemiologicznych z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego od początku sezonu infekcyjnego na grypę zachorowało już ponad 4,5 mln osób. Jest to jeden z najcięższych sezonów od niemal 10 lat.

Lekarze, a także wirusolodzy alarmują, że społeczeństwo bagatelizuje grypę. Jedną z przyczyn jest niska wyszczepialność. Szczepieniom poddaje się niewielki odsetek osób (około 5%) w skali kraju. Szczepienie pozwala uniknąć ciężkiego przebiegu choroby i poważnych powikłań.

Najpoważniejszymi powikłaniami grypy jest m.in.: zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, angina, zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie osierdzia, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu, a także zaostrzenie przebiegu chorób przewlekłych.