Dr. n. med. A. Kułaga w programie telewizyjnym

Dr n. med. Agnieszka Kułaga (Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym i z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej) była gościem programu „Pytanie na śniadanie”

dr Kułaga

Dr n. med. Agnieszka Kułaga, fot. https://pytanienasniadanie.tvp.pl

Dr n. med. Agnieszka Kułaga (Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym i z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej) była gościem programu „Pytanie na śniadanie”, gdzie przedstawiła zagadnienie choroby autoimmunologicznej – miastenii. W Polsce choruje ok. 9 tys. osób.

Miastenia jest nabytą chorobą autoimmunologiczną, w przebiegu której dochodzi do produkcji przeciwciał przeciwko receptorom błony postsynaptycznej złącza nerwowo-mięśniowego. Choroba dotyka osoby w każdym wieku. Częściej chorują kobiety.

Typowym objawem choroby jest męczliwość mięśni szkieletowych, czyli nasilanie się osłabienia mięśnia w trakcie wykonywania danej czynności. Drugą charakterystyczną cechą jest zmienność objawów.

Objawy występujące u chorych na miastenię to: opadanie powiek, podwójne widzenie, zaburzenia mowy, gryzienia, a także połykania oraz osłabienie kończyn. W przebiegu choroby może wystąpić niewydolność oddechowa.

Zmienność objawów klinicznych w miastenii może sprawiać trudności diagnostyczne. W diagnostyce miastenii oznacza się poziom przeciwciał, wykonuje się próby farmakologiczne oraz badanie elektrofizjologiczne (próba miasteniczna, badanie pojedynczego włókna mięśniowego SF-EMG). Leczenie dobiera się indywidualnie.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem:

https://pytanienasniadanie.tvp.pl/60879692/miastenia-tajemnicza-choroba-autoimmunologiczna