Zdjęcie grupowe zespołu wykonującego zabieg

Pierwsze zabiegi wszczepienia bezelektrodowego rozrusznika serca z funkcją śródzabiegowego mapowania parametrów elektrycznych w naszym Szpitalu

W październiku w Oddziale Klinicznym Elektrokardiologii w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II zostały przeprowadzone pierwsze dwa zabiegi wszczepienia bezelektrodowego rozrusznika serca z funkcją śródzabiegowego mapowania parametrów elektrycznych. Było to pierwsze zastosowanie tej technologii w naszym Szpitalu. Jednocześnie były to jedne z pierwszych zabiegów tego typu w Polsce i w Europie, gdzie pierwsze takie urządzenie wszczepiono 11.09. br. w Europie poza Polska.

Rozruszni bezelektrodowy trzymany w dłonaich w białych rękawiczkach

Rozrusznik bezelektrodowy podpięty do cewnika wprowadzającego przed implantacją

Zabiegi zostały wykonane w sali operacyjnej Oddziału Klinicznego Elektrokardiologii przez zespół elektrokardiologów w składzie: dr n. med. Krzysztof Boczar,  dr hab. n. med. mgr inż. Andrzej Ząbek, personel pielęgniarski bloku operacyjnego – lic. piel. Iwona Węgrzynowicz, mgr piel. Karolina Ostrowska, mgr piel. Patrycja Meres-Jarocha, oraz zespół techników RTG –  tech. RTG Stanisław Poręba i tech. RTG Paweł Kołacz ze wsparciem przedstawicieli producenta stymulatora.

Zdjęcie rentgenowskie a na nim bezelektrodowy rozrusznika serca

Śródzabiegowa skopia rentgenowska przedstawiająca bezelektrodowy rozrusznika serca w sercu pacjenta

Zabiegi wykonano u pacjentów, u których występowały trudności z zastosowaniem klasycznych elektrodowych układów stymulujących. Pierwszy zabieg wykonano u starszego, otyłego pacjenta z cukrzycą, dużym ryzykiem infekcji związanym z implantacją klasycznego układu stymulującego, który dodatkowo przebył udar mózg z obecnością trwałego niedowładu prawej połowy ciała i doświadczał omdleń spowodowanych przerwami w pracy serca w przebiegu migotania przedsionków.

Drugi zabieg wykonano u starszej pacjentki w stanie ciężkiego wyniszczenia organizmu z wszczepionym wiele lat temu klasycznym przedsionkowym rozrusznikiem serca, u której z uwagi na progresję choroby rozwinęło się utrwalone migotanie przedsionków z przerwami w pracy serca, a implantacja nowego klasycznego komorowego stymulatora serca była niemożliwa z uwagi na niedrożności układu żylnego po stronie implantowanego urządzenia oraz wysokie ryzyko związane z uzyskaniem dostępu do serca w przebiegu zabiegu przezżylnego usuwania elektrod.

Zabiegi przebiegły pomyślnie, a chorzy zostali wypisani do domów w drugiej i trzeciej dobie po interwencjach zabiegowych.

Nowy bezelektrodowy stymulator serca jest stosunkowo niewielkim urządzeniem o wymiarach ok. 40 mm/7 mm, które wszczepia się za pomocą cewnika przez nakłucie dużych naczyń zwykle w lokalizacji udowej i dalej bezpośrednio do prawej komory serca. W tym przypadku nie występuje konieczność wykonywania cięcia chirurgicznego na klatce piersiowej.

Co odróżnia nowy, wykorzystany w Szpitalu bezelektrodowy rozrusznik serca od dostępnych wcześniej urządzeń to funkcja mapowania parametrów sterowania i stymulacji, zaprojektowana w celu umożliwienia lekarzom dokonywania śródzabiegowych pomiarów elektrycznych w sercu i potwierdzenia prawidłowego położenia stymulatora w sercu przed ostateczną implantacją. Urządzenie wyposażone jest spiralny system aktywnej fiksacji, który zapewnia pewne mocowanie urządzenia w sercu oraz może w przyszłości ułatwić usunięcie stymulatora. Ma on również większą pojemność baterii, w porównaniu z innymi dostępnymi urządzeniami, co powinno przełożyć się na nawet dwukrotnie dłuższą, przewidywaną żywotność baterii.  Dodatkowo, pacjenci z takimi implantami mogą mieć wykonywane badania metodą rezonansu magnetycznego.

Bezelektrodowa stymulacja serca jest obecna w naszym Szpitalu od kilku lat. Pierwszy zabieg implantacji bezelektrodowego stymulator serca został wykonany w 2016 r. przez dr n. med. Jacka Bednarka. Do tej pory w Oddziale Elektrokardiologii wykonano 17 takich zabiegów.

Nowy bezelektrodowy stymulator serca powiększa instrumentarium stymulacji serca dostępne w naszym Szpitalu i przyczyni się do dalszej pomocy pacjentom, u których występują trudności z wdrożeniem klasycznej stymulacji serca.

Dziesięcioosobowy zespół operacyjny na sali zabiegowej

1) Maximiliana Szczepańska – przedstawiciel firmy produkującej stymulatory serca 2) mgr piel. Karolina Ostrowska 3) mgr piel. Patrycja Meres-Jarocha 4) Magdalena Miśkowiec – przedstawiciel firmy produkującej stymulatory serca 5) tech. RTG Stanisław Poręba 6) dr hab. n. med. Andrzej Ząbek – asysta 7) lic. piel. Iwona Węgrzynowicz 8) dr n. med. Krzysztof Boczar – operator 9) Bartosz Małachowski – przedstawiciel firmy produkującej stymulatory serca 10) Nathan Wilkinson -przedstawiciel firmy produkującej stymulatory serca, Field Clinical Procedure Specialist.

Autor zdjęć – tech. RTG Paweł Kołacz.