Sala zabiegowa podczas retransplantacji serca

26 października-Światowy Dzień Donacji i Transplantacji

W październiku w naszym Szpitalu odbyła się kolejna narada „Heart Failure Team” (Międzyoddziałowego Zespołu ds. Diagnostyki i Leczenia Niewydolności Serca) dotycząca aktualnych możliwości chirurgicznego leczenia pacjentów ze skrajną niewydolnością serca, czyli transplantacji serca lub implantacji mechanicznego wspomagania krążenia LVAD.

Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń oraz poszerzenie wiedzy z zakresu dostępnych opcji leczenia dla pacjentów w okresie zaostrzenia choroby, gdzie możliwości leczenia farmakologicznego już nie przynoszą zadowalających rezultatów i jedyną możliwością staje się zastosowanie leczenia kardiochirurgicznego.

Inicjatorem spotkania była Dyrekcja Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II oraz Międzyoddziałowy Zespół ds. Diagnostyki i Leczenia Skrajnej Niewydolności Serca „Heart Failure Team”, który został oficjalnie powołany w Szpitalu na początku 2018 roku. Jego prace koordynuje dr hab. n. med. Karol Wierzbicki, który na co dzień kieruje Odcinkiem Transplantologii i Mechanicznego Wspomagania Krążenia oraz dr n. med. Grzegorz Wasilewski -Zastępca Kierownika Odcinka Transplantologii i Mechanicznego Wspomagania Krążenia i rat. med. Michał Kaleta -Koordynator Transplantologii i VAD.

Zespół organizuje regularne spotkania, podczas których odbywają się konsultacje zgłoszonych pacjentów z ciężką niewydolnością serca, dodatkowo umożliwiając wsparcie w diagnostyce i ewentualnej modyfikacji procesu leczenia.

Spotkanie odbyło się pod patronatem Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii prof. dr hab. n. med. Piotra Podolca, a uczestnikami narady byli  Ordynatorzy: dr n. med. Marek Karpiński i dr Mariusz Lupa ze Szpitala Powiatowego w Limanowej, dr n.med. Artur Klecha z Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu, dr Witold Mastej ze Szpitala Specjalistycznego w Suchej Beskidzkiej oraz dr Michał Staszel ze Szpitala Powiatowego w Zakopanem.

„Organizowane cyklicznie spotkania z przedstawicielami szpitali małopolskich przynoszą efekty i korzyści dla pacjentów. Od początku 2021 roku w naszym Szpitalu wykonano już 23 przeszczepy, a w latach ubiegłych było ich od 3 do 7” – podkreślił lek. Grzegorz Fitas, Dyrektor Szpitala im. Jana Pawła II w Krakowie, witając zebranych.

Od początku Programu Przeszczepowego – od 1988 roku w Szpitalu im. Jana Pawła II wykonano 613 przeszczepień serca (w tym 2 re-transplantacje) oraz od 2015 roku – 103 implantacje wspomagania mechanicznego LVAD.Transplantacja serca

„Do tego rodzaju operacji kwalifikowani są pacjenci z wieloletnią, ciężką niewydolnością serca. Tacy, którzy już bardzo długo czekają na przeszczep albo mają przeciwwskazania do transplantacji np. osoby po przebytej chorobie nowotworowej, z otyłością, z niewydolnością nerek, wątroby lub nieodwracalnym nadciśnieniem płucnym. Przeszczep jest związany z leczeniem immunosupresyjnym i obniżeniem odporności. U chorych po przebytym np. leczeniu nowotworowym byłoby ogromne ryzyko nawrotu tej choroby, więc wspomaganie mechaniczne, czyli pompa jest traktowane jako terapia przewlekła lub docelowa” – wyjaśniał dr hab. n. med. Karol Wierzbicki kierujący Odcinkiem Transplantologii i Mechanicznego Wspomagania Krążenia.

„Ostatnie badania naukowe pokazują, że przeżywalność po zastosowaniu wspomagania lewej komory serca w okresie czteroletnich obserwacji jest nawet większa niż po przeszczepie, stąd coraz większa śmiałość w stosowaniu tych procedur” – podkreślił  dr hab. n. med. Karol Wierzbicki i dodał  „wszczepia się pompę do bezpośrednio do uszkodzonej lewej komory serca. Pompa jest zasilana przez specjalny przewód wyprowadzony na zewnątrz organizmu oraz połączony z bateriami, które chory nosi ze sobą w specjalnej torbie.”

Dr hab. n. med. Karol Wierzbicki złożył deklarację konsultowania i przyjmowania przez Odcinek Transplantologii i Mechanicznego Wspomagania Krążenia, który funkcjonuje w strukturze Oddziału Klinicznego Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii wszystkich pacjentów, kierowanych z oddziałów kardiologicznych, którzy wymagają interwencji kardiochirurgicznych.

Kolorowe zdjęcie operacja przeczepu serca

na zdjęciu od lewej: prof. dr hab. n. med. Bogusław Kapelak, rat. med. Michał Kaleta, dr hab. n. med. Karol Wierzbicki.

„Szpital im. Jana Pawła II może zapewnić pacjentom wiele procedur interwencyjnego leczenia schorzeń kardiologicznych: naprawę zastawki mitralnej (np. wszczepianie mitraclipów), implantację zastawki aortalnej (TAVI), angioplastykę czy założenie „by-passów”, stentowanie, a przede wszystkim jeśli istnieją wskazania przeszczepy serca czy implantację LVAD” – poinformowała dr hab. n. med. Dorota Sobczyk, Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa, zachęcając oddziały kardiologiczne w województwie małopolskim do bieżącej współpracy.

Na stronie internetowej Szpitala www.szpitaljp2.krakow.pl w zakładce „Dla lekarzy” znajdują się szczegółowe informacje ws. konsultacji pacjentów, „Karta Kwalifikacyjna HFT” do pobrania oraz telefony kontaktowe.

Wkrótce planujemy następną edycje Narady „Heart Failure Team” dla kolejnych Ośrodków.