Informacje ogólne o działaniach Szpitala za 2023 rok:

 • 502

  Liczba zatrudnionych lekarzy,

 • 24

  Profesorów,

 • 24

  Doktorów habilitowanych nauk medycznych,

 • 1

  Doktor habilitowany nauk technicznych,

 • 119

  Doktorów nauk medycznych,

 • 4

  Doktorów nauk o kulturze fizycznej,

 • 3

  Doktorów nauk o zdrowiu,

 • 1

  Doktor nauk biologicznych,

 • 1

  Doktorów nauk rolniczych,

 • 2

  Doktorów nauk społecznych,

 • 838

  zatrudnionych pielęgniarek,

 • 53

  diagnostów laboratoryjnych,

 • 17

  zatrudnionych psychologów,

 • 76

  zatrudnionych fizjoterapeutów,

 • 144 188

  porad dla pacjentów,

 • 1776

  operacji na otwartym sercu,

 • 13

  przeszczepów serca,

 • 2

  przeszczepy płuc,

 • 17

  wszczepień pomp mechanicznego wspomagania krążenia lewej komory serca LVAD,

 • 2568

  zabiegów/operacji torakochirurgicznych,

 • 4496

  procedur kardiologii interwencyjnej,

 • 964

  wszczepień rozruszników serca,

 • 287

  wszczepionych kardiowerterów,

 • 1 162 847

  badań laboratoryjnych,

 • 69602

  diagnostyki obrazowej (tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, scyntografii, angiografii, badań rtg, echa, usg, mammografii, densytometrii).