Szpital w liczbach

Informacja ogólne o działaniach Szpitala za 2020 rok :

 • 377

  liczba zatrudnionych lekarzy, wśród nich:   21 profesorów, 26 doktorów habilitowanych medycyny, 1 doktor habilitowany n. o kulturze fizycznej, 105 doktorów nauk medycznych, 4 dr n. o kulturze fizycznej, 4 dr n. o zdrowiu, 1 dr n. biologicznych, 2 dr n. rol.

 • 818

  zatrudnionych pielęgniarek

 • ponad 150 tysięcy

  porad dla pacjentów

 • 1348

  operacji na otwartym sercu

 • 9

  przeszczepów serca

 • 17

  wszczepień pomp mechanicznego wspomagania krążenia do lewej komory serca (LVAD)

 • 28

  przeszczepień nerek

 • 1999

  zabiegów i operacji torakochirurgicznych

 • 3053

  procedur metodą kardiologii interwencyjnej

 • 534

  wszczepień rozruszników serca

 • 208

  wszczepień kardiowerterów

 • ponad 900 000

  badań laboratoryjnych

 • ponad 53 000

  wysokospecjalistycznej diagnostyki obrazowej wszystkich obszarów i narządów, w tym: tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego,  scyntygrafii, angiografii, badań rtg, echa, usg, mammografii, densytometrii.