Informacje ogólne o działaniach Szpitala za 2021 rok:

 • 382

  liczba zatrudnionych lekarzy, wśród nich:  21 profesorów, 26 doktorów habilitowanych medycyny, 1 doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej, 105 doktorów nauk medycznych, 4 doktorów nauk o kulturze fizycznej, 4 doktorów nauk o zdrowiu, 1 doktor nauk biologicznych, 2 doktorów nauk rolnicznych.

 • 835

  zatrudnionych pielęgniarek

 • ponad 130 tysięcy

  porad dla pacjentów

 • 1460

  operacji na otwartym sercu

 • 26

  przeszczepów serca

 • 15

  wszczepień pomp mechanicznego wspomagania krążenia do lewej komory serca (LVAD)

 • 2141

  zabiegów i operacji torakochirurgicznych

 • 8497

  procedur metodą kardiologii interwencyjnej

 • 683

  wszczepień rozruszników serca

 • 237

  wszczepień kardiowerterów

 • ponad 996 288

  badań laboratoryjnych

 • ponad 91 422

  wysokospecjalistycznej diagnostyki obrazowej wszystkich obszarów i narządów, w tym: tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego,  scyntygrafii, angiografii, badań rtg, echa, usg, mammografii, densytometrii