Informacje ogólne o działaniach Szpitala za 2022 rok:

 • 382

  Liczba zatrudnionych lekarzy,

 • 23

  Profesorów,

 • 24

  Doktorów habilitowanych nauk medycznych,

 • 1

  Doktor habilitowany nauk technicznych,

 • 107

  Doktorów nauk medycznych,

 • 4

  Doktorów nauk o kulturze fizycznej,

 • 3

  Doktorów nauk o zdrowiu,

 • 1

  Doktor nauk biologicznych,

 • 2

  Doktorów nauk rolniczych,

 • 2

  Doktorów nauk społecznych,

 • 845

  zatrudnionych pielęgniarek,

 • 15

  zatrudnionych psychologów,

 • 76

  zatrudnionych fizjoterapeutów,

 • Ponad 106 000

  porad dla pacjentów,

 • 1603

  operacji na otwartym sercu,

 • 16

  przeszczepów serca,

 • 15

  wszczepień pomp mechanicznego wspomagania krążenia lewej komory serca LVAD,

 • 2399

  zabiegów/operacji torakochirurgicznych,

 • 8864

  procedur kardiologii interwencyjnej,

 • 464

  wszczepień rozruszników serca,

 • 269

  wszczepionych kardiowerterów,

 • Ponad 1 000 000

  badań laboratoryjnych,

 • Ponad 71 000

  diagnostyki obrazowej (tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, scyntografii, angiografii, badań rtg, echa, usg, mammografii, densytometrii).