5 osób reprezentujących jednostki uczestniczące w projekcie Onkologia Małopolska

Podpisanie umowy o wejściu w Konsorcjum „Onkologia Małopolska”

Cztery małopolskie placówki medyczne, w tym nasz Szpital, podpisały umowę o wejście w Konsorcjum „Onkologia Małopolska”.

Projekt ten ma na celu poprawę koordynacji działań w zakresie diagnostyki i leczenia nowotworów na obszarze województwa małopolskiego.

Podczas wydarzenia obecny był Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Łukasz Smółka oraz reprezentanci jednostek medycznych, które wchodzą w skład projektu – Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła – Dyrektor lek. Grzegorz Fitas, Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie – Prezes Zarządu lek. Artur Asztabski, Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie – Dyrektor Anna Czech oraz Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu – Dyrektor Lidia Zelek.

przedstawiciele jednostek uczestniczących w projekcie: Szpitala

Przedstawiciele jednostek uczestniczących w projekcie „Onkologia Małopolska”. Fot. Biuro Prasowe UMWM/AS

„Projekt, który został zainicjowany w ubiegłym roku przez Zarząd Województwa Małopolskiego listem intencyjnym, a dzisiaj sfinalizowany zawarciem umowy Konsorcjum „Onkologia Małopolska”, to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce. Połączenie doświadczeń czterech placówek wojewódzkich sprawi, że małopolscy pacjenci będą mieli lepszą i szybszą obsługę medyczną” – mówił Wicemarszałek Łukasz Smółka.

Choroby nowotworowe, to druga najczęstsza po chorobach układu krążenia przyczyna zgonów w Polsce. Corocznie ponad 160 tysięcy osób, w tym ponad 12 tysięcy  Małopolan ma rozpoznaną chorobę nowotworową, z czego ponad 100 tys. Polaków i odpowiednio ponad 8 tys. mieszkańców Małopolski nie udaje się uratować.

„W ramach nowo powstałego Konsorcjum została utworzona Rada Medyczna, której specjaliści są wskazywani przez dyrektorów szpitali. Rada będzie się spotykać cyklicznie i podejmować decyzje co do najtrudniejszych przypadków wśród chorych. Dana placówka będzie miała też możliwość przekierowania pacjenta do innego szpitala wojewódzkiego. Dla pacjentów oznacza to krótszy czas konsultacji i szybsze podjęcie terapii” –  dodał Wicemarszałek Łukasz Smółka.

W naszym Szpitalu funkcjonuje – Oddział Chorób Płuc z Pododdziałem Onkologicznym, Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej i Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Rehabilitacji Pulmonologicznej, Oddział Onkologii z Pododdziałem Diagnostyki Nowotworów Klatki Piersiowej, a także realizujemy szybką terapię onkologiczną w ramach pakietu onkologicznego. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie opieki nad Pacjentami onkologicznymi, a także szeroką bazę diagnostyczno-leczniczą nowotworów płuc, przełyku oraz tarczycy.

Przez najbliższy rok koordynacją pracy biura Konsorcjum będzie zajmować się Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie.