Mężczyzna tzrymający w dłoniachh zdjęcie RTG

24 marca obchodzony jest Światowy Dzień Gruźlicy

24 marca obchodzony jest Światowy Dzień Gruźlicy. Święto zostało wyznaczone przez Światowe Zgromadzenie WHO w rocznicę poinformowania świata nauki o wyizolowaniu prątka gruźlicy przez Roberta Kocha w 1882 roku.

Jest to choroba bakteryjna wywołana przez prątki gruźlicy Mycobacterium tuberculosis complex. Gruźlica statystycznie najczęściej atakuje płuca, ale zmiany gruźlicze mogą występować w każdym narządzie ciała (gruźlica pozapłucna).

Gruźlica jest jedną z najstarszych chorób zakaźnych, a we współczesnych czasach stanowi ona nadal bardzo istotny problem epidemiologiczny, medyczny oraz społeczny.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zakażonych gruźlicą jest 1,7 miliarda osób na całym świecie, a liczba nowych zakażeń sięga od 8 do 10 milionów każdego roku.

Działalność diagnostyczna oraz lecznicza w naszym Szpitalu obejmuje leczenie pulmonologiczne, oraz chirurgiczne klatki piersiowej, również u chorych z gruźlicą.

Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem, którego udzielił Kierownik Oddziału Klinicznego Chirurgii Klatki Piersiowej i Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Rehabilitacji Pulmonologicznej – prof. dr hab. n. med. Jarosław Kużdżał.

https://www.mp.pl/pacjent/aktualnosci/291428,torakochirurgia-szczegolnie-wazna-galaz-medycyny