Kolorowe zdjęcie Barbary Małeckiej

Ostatnie pożegnanie prof. dr hab. n.med. Barbary Małeckiej

Kolorowe zdjęcie Barbary Małeckiej

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci Ś.P. Pani Prof. dr hab. n.med. Barbary Małeckiej.

Straciliśmy naszą wspaniałą Koleżankę o wielkim autorytecie w dziedzinie elektrokardiologii.

Zainteresowania Pani Profesor sięgały od kardiologii ogólnej z intensywną terapią zawałów serca do elektroterapii. Stworzyła zespół, w którym skoncentrowano się na wdrażaniu nowych technik stymulacji serca w jego niewydolności oraz na operacyjnym leczeniu powikłań elektroterapii. W trosce o chorych podejmowała się wykonywania najtrudniejszych zabiegów w zakresie elektroterapii.

Wykształciła wspaniałych lekarzy, z których była dumna. Pisała: „Jest to szacowne grono lekarzy wykształconych w implantacji urządzeń wszczepialnych, z zakończoną specjalizacją z kardiologii oraz z ukończonymi i nagrodzonymi przewodami doktorskimi. Jeden z moich uczniów i współpracowników osiągnął samodzielność naukową  zostając w 2021 roku doktorem habilitowanym n. medycznych. Mamy 134  opublikowanych artykułów, w których podzieliliśmy się naszymi doświadczeniami i efektami badań naukowych z szeroko pojętej diagnostyki i terapii zaburzeń rytmu serca, niewydolności krążenia oraz powikłań elektroterapii. W najnowszej edycji wytycznych do stymulacji serca i resynchronizacji z 2021 powołano się na doświadczenia kierowanego przeze mnie zespołu”.

W osobie Zmarłej żegnamy cenioną specjalistkę, życzliwą i oddaną pacjentom. Dobrego Człowieka.

Pogrążeni w smutku,

Dyrekcja i Pracownicy Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II

Prof. dr hab.  n.med. Jacek Lelakowski wraz z pracownikami Oddziału Klinicznego Elektrokardiologii, którego to Oddziału Profesor Barbara Małecka była zastępcą kierownika.

Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy głębokiego współczucia