Mapa dojazdu

BUDYNKI ADMINISTRACYJNE:

Pawilon A-I

Magazyny

Biura

Pawilon A-II

Dział Inwestycji i Utrzymania Ruchu

Pawilon A-III

Dyrekcja Szpitala

Kaplica przyszpitalna pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

Pawilon A-IV

Biuro ds. Jakości

Dział Realizacji Zamówień

Zespół ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)

Dział Badań (I piętro)

Dział Edukacji (I piętro)

Pawilon A-V

Dziennik Podawczy

Dział Spraw Pracowniczych (Kadry)

Dział Finansowo-Księgowy

Pawilon A-VI

Pawilon A-VII

Dział Zamówień Publicznych

Dział Inwestycji i Utrzymania Ruchu

Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalny, I piętro – wejście od ul. gen. Augusta Fieldorfa-Nila

BUDYNKI MEDYCZNE:

Pawilon M-I

Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej i Chirurgii Onkologicznej – parter, I piętro, II piętro

II Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pulmonologicznej – parter

Samodzielna Pracownia Endoskopii – parter

Koordynatorzy Szybkiej Terapii Onkologicznej – II piętro

Pawilon M-II

Oddział Chorób Płuc z Pododdziałem Onkologicznym –III piętro

Oddział Onkologii z Pododdziałem Diagnostyki Nowotworów Klatki Piersiowej – II piętro

Oddział Chorób Śródmiąższowych Płuc i Transplantologii – I piętro

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej – parter

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci – parter

Pawilon M-III

Oddział Chorób Płuc z Pododdziałem Onkologicznym – I piętro

Oddział Chorób Płuc z Pododdziałem Onkologicznym – II piętro

Konsultacyjna Przychodnia Specjalistyczna Chorób Płuc – parter

Wojewódzki Ośrodek Domowego Leczenia Tlenem – parter

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej – parter

 • Pracownia Radiologii Klasycznej

Wojewódzkie Centrum Diagnostyki i Terapii Wirusowych Zapaleń Wątroby oraz Hepatologii – 1 piętro

Gabinet Lekarza Medycyny Pracy – I piętro

Pawilon M-IV

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej – parter

 • Pracownia Rezonansu Magnetycznego nr 1,
 • Pracownia Tomografii Komputerowej nr 1,
 • Pracownia Ultrasonografii,
 • Pracownia Mammografii Cyfrowej,
 • Pracownia Densytometrii Cyfrowej.

Zakład Medycyny Nuklearnej – parter

Pawilon M-V

Oddział Kliniczny Kardiologii Interwencyjnej z Pododdziałem Nadzoru Kardiologicznego – wejście: A, D, I piętro

Oddział Kliniczny Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii – wejście: A. I, II piętro

I Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – wejście: A, III piętro

III Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii- wejście: D, III piętro

Oddział Szybkiej Diagnostyki – I piętro

Oddział Chirurgii Naczyń z Pododdziałem Zabiegów Endowaskularnych – wejście: D, III piętro

Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym i z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej – wejście: D, II piętro

Centralna Izba Przyjęć – wejście: D, parter

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej:

 • Pracownia Tomografii Komputerowej nr 2 – wejście: B, parter

Konsultacyjna Przychodnia Specjalistyczna Kardiologiczna i Kardiochirurgiczna – wejście: D, parter

Poradnia Neurologiczna – wejście: D, parter

Ośrodek nocnej i świątecznej opieki doraźnej – wejście: C, parter

Ośrodek Nowoczesnej Diagnostyki Laboratoryjnej – I piętro

Zespół Pracowni Nieinwazyjnej Diagnostyki Układu Krążenia – I piętro

Apteka Szpitalna – wejście: D, piętro II

Dział Transfuzjologii Szpitalnej – III piętro

Kaplica przyszpitalna pw. Bożego Miłosierdzia – I piętro

Centralna Sterylizatornia

Pawilon M-VI

Konsultacyjna Przychodnia Specjalistyczna Kardiologiczna i Kardiochirurgiczna

Centrum Chorób Rzadkich Układu Krążenia

Biuro Inspektora Danych Osobowych

Pawilon M-VII

Zakład Patomorfologii

Pawilon M-VIII

Oddział Kliniczny Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego – I piętro

Oddział Kliniczny Chorób Serca i Naczyń z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego – parter, I piętro, II piętro

Oddział Hepatologii Ogólnej – parter

Oddział Kliniczny Elektrokardiologii

Pawilon M-IX

Wojewódzka Poradnia Szczepień Ochronnych – parter

Rejestracja Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci – parter

Centrum Szczepień – parter

Wojewódzka Przychodnia Chorób Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dziecięcej – parter

Poradnia Neurologiczna dla Dzieci i Leczenia Padaczki, parter

Oddział Pediatrii i Neurologii Dziecięcej – I piętro

Oddział Chorób Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dziecięcej – II piętro

Krakowskie Centrum Badań i Technologii Medycznych:

 • Pracownia Badań Genetycznych,
 • Pracownia Innowacyjnych Zastosowań Komórek Macierzystych,
 • Pracownia Diagnostyki Chorób Zakrzepowo-Zatorowych.

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej – parter

 • Pracownia Rezonansu Magnetycznego nr 2,
 • Pracownia Ultrasonografii.

Konsultacyjna Przychodnia Specjalistyczna Kardiologiczna i Kardiochirurgiczna (Poradnia Genetyczna)