Mapa dojazdu

BUDYNKI ADMINISTRACYJNE:

Pawilon A-I

Magazyny

Biura

Pawilon A-II

Dział Inwestycji i Remontów

Pawilon A-III

Dyrekcja Szpitala

Kaplica przyszpitalna pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

Pawilon A-IV

Koordynatorzy Szybkiej Terapii Onkologicznej

Biuro ds. Jakości

Dział Realizacji Zamówień

Zespół ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)

Dział Badań (I piętro)

Dział Edukacji (I piętro)

Pawilon A-V

Dziennik Podawczy

Dział Spraw Pracowniczych (Kadry)

Dział Finansowo-Księgowy

Pawilon A-VI

Hotel pracowniczy

Gabinet Lekarza Medycyny Pracy

Pawilon A-VII

Dział Zamówień Publicznych

BUDYNKI MEDYCZNE:

Pawilon M-I

Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej i Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Rehabilitacji Pulmonologicznej

II Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pulmonologicznej

Samodzielna Pracownia Endoskopii

Pawilon M-II

Oddział Chorób Śródmiąższowych Płuc i Transplantologii (I piętro)

Oddział Onkologii z Pododdziałem Diagnostyki Nowotworów Klatki Piersiowej (II piętro)

Oddział Chorób Płuc z Pododdziałem Onkologicznym  (III piętro)

Ośrodek Rehabilitacji (parter)

Wojewódzka Przychodnia Chorób Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dziecięcej (parter)

Poradnia Neurologiczna dla Dzieci i Leczenia Padaczki (parter)

Pawilon M-III

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

Oddział Kliniczny Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

Konsultacyjna Przychodnia Specjalistyczna Chorób Płuc

Wojewódzki Ośrodek Domowego Leczenia Tlenem

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej (Pracownia Rezonansu Magnetycznego nr 2, Pracownia Radiologii Klasycznej)

Poradnia Antynikotynowa

Pawilon M-IV

Oddział Kliniczny Elektrokardiologii

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

(Pracownia Rezonansu Magnetycznego nr 1,

Pracownia Tomografii Komputerowej nr 1,

Pracownia Ultrasonografii,

Pracownia Mammografii Cyfrowej,

Pracownia Densytometrii Cyfrowej)

Zakład Medycyny Nuklearnej

Pawilon M-V

Oddział Kliniczny Kardiologii Interwencyjnej z Pododdziałem Nadzoru Kardiologicznego – wejście: A, D

Oddział Kliniczny Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii – wejście: A

Oddział Szybkiej Diagnostyki

I Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – wejście: A

III Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej – wejście: D

Oddział Chirurgii Naczyń z Pododdziałem Zabiegów Endowaskularnych – wejście: D

Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym i z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej – wejście: D

Centralna Izba Przyjęć – wejście D

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej (Pracownia Tomografii Komputerowej nr 2) – wejście: D

Konsultacyjna Przychodnia Specjalistyczna Kardiologiczna i Kardiochirurgiczna – wejście: D

Poradnia Neurologiczna – wejście: D

Centralna Sterylizatornia

Ośrodek Nowoczesnej Diagnostyki Laboratoryjnej

Zespół Pracowni Nieinwazyjnej Diagnostyki Układu Krążenia

Apteka Szpitalna – wejście D

Dział Transfuzjologii Szpitalnej

Kaplica przyszpitalna pw. Bożego Miłosierdzia (I piętro)

Pawilon M-VI

Konsultacyjna Przychodnia Specjalistyczna Kardiologiczna i Kardiochirurgiczna

Centrum Chorób Rzadkich Układu Krążenia

Biuro Inspektora Danych Osobowych

Pawilon M-VII

Zakład Patomorfologii

Pawilon M-VIII

Oddział Kliniczny Chorób Serca i Naczyń z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

Pawilon M-IX

Wojewódzka Poradnia Szczepień Ochronnych

Centrum Szczepień

Oddział Pediatrii i Neurologii Dziecięcej

Oddział Chorób Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dziecięcej

Krakowskie Centrum Badań i Technologii Medycznych (Pracownia Badań Genetycznych, Pracownia Innowacyjnych Zastosowań Komórek Macierzystych, Pracownia Diagnostyki Chorób Zakrzepowo-Zatorowych)

Konsultacyjna Przychodnia Specjalistyczna Kardiologiczna i Kardiochirurgiczna (Poradnia Genetyczna)

Poradnia Hepatologii

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej (Pracownia Rezonansu Magnetycznego nr 3)